Ks. prof. dr hab. Andrzej Kryński

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kryński

Rektor

Kontakt: sekretariat@ap.edu.pl / rector@ap.edu.pl

Badania

o. prof. nzw. dr hab. Wojciech Podlecki

o. prof. nzw. dr hab. Wojciech Podlecki

Prorektor

Kontakt: wpodlecki@ap.edu.pl

 prof. nzw. dr hab. Helena Burunowa

prof. nzw. dr hab. Helena Burunowa

Dziekan Wydziału Inerdyscyplinarnego

Kontakt: dziekan@ap.edu.pl

mgr Sylwia Książczyk

mgr Sylwia Książczyk

Kanclerz

Kontakt kanclerz@ap.edu.pl

dr Adrian C. Pop

dr Adrian C. Pop

Prodziekan do spraw współpracy z zagranicą

Kontakt: pu@ap.edu.pl