Przerwa świąteczna

Przerwa świąteczna

W dniach od 19 grudnia do 07 stycznia 2018 r.  – bożonarodzeniowa przerwa świąteczna. Uczelnia w tych dniach będzie nieczynna.

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki

Drodzy studenci, pracownicy dydaktyczni i naukowi Akadami Polonijnej!

Już teraz mogą Państwo bezpłatnie korzystać z bogatych zbiorów zawartych w Wirtualnej Bibliotece Nauki (WBN)  – nie tylko polskich, ale także światowych – na terenie uczelni. WB, jest programem realizowanym z środków Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wparcie w procesach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce., a także ważna pomoc dla studentów przygotowujących prace dyplomowe. Studenci mogą korzystać z baz na terenie Biblioteczni-Informacyjnego Akademii Polonijnej(dostęp spoza uczelni nie jest możliwy).

Szczegółowy wykaz baz dostępny jest na stronie:

 

Program: „I rok taniej” – FM/16/01/16 – NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Program: „I rok taniej” – FM/16/01/16 – NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Program: „I rok taniej” dla programu

FM/16/01/16 – NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Czesne za I rok studiów dla studentów niestacjonarnych  II stopnia (magisterskich)  objętych powyższym programem wynosi 200 zł/m-c  (płatne  przez 10 miesięcy).

Program dotyczy 10 pierwszych  kandydatów posiadających obywatelstwo polskie i spełniających następujące warunki:

  • Zapisali się na studia i podpisali umowę z Uczelnią o odpłatnym świadczeniu   usług edukacyjnych , w terminie od 6 września 2017 r. do   16 września 2017 r.
  • Wnieśli opłatę rekrutacyjną.
Program: „I rok taniej” – EL/14/05/14 – RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Program: „I rok taniej” – EL/14/05/14 – RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Program: „I rok taniej”

Program dotyczy studiów niestacjonarnych drugiego  stopnia w ramach programu:

EL/14/05/14 – RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Czesne za I rok studiów dla studentów niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) objętych powyższym programem wynosi 200 zł/m-c  (płatne  przez 10 miesięcy).

Program dotyczy 10 pierwszych  kandydatów posiadających obywatelstwo polskie i spełniających następujące warunki:

  • Zapisali się na studia i podpisali umowę z Uczelnią o odpłatnym świadczeniu   usług edukacyjnych , w terminie od 6 września 2017 r. do   16 września 2017 r.
  • Wnieśli opłatę rekrutacyjną.