Instytut Języka Literatury i Kultury

FL/16/01/16 Angielski w biznesie i turystyce (licencjat)

FL/16/02/16 Anglistyka + nauczyciel (licencjat)

FL/16/03/16 Nauczyciel języków obcych (licencjat)

FM/16/01/16 Angielski + Nauczyciel (magister)

FM/16/02/16 Nauczyciel języków obcych (magister)