PS 01/2018 Mediacje i negocjacje społeczne

Głównym założeniem studiów na specjalności negocjacje i mediacje społeczne jest zaprezentowanie studentowi teoretycznych i praktycznych wiadomości na temat sposobów i technik rozwiązywania konfliktów .

Student zostanie przygotowany do pełnienia roli negocjatora lub mediatora, a jego głównym środowiskiem pracy będą różnego rodzaju zakłady pracy, spory między związkami zawodowymi i pracodawcami , spory rodzinne .

Program skonstruowany jest w sposób, który umożliwi przyswojenie teoretycznej wiedzy, która odpowie studentowi na pytanie czym jest konflikt ,zaprezentuje dynamikę powstawania konfliktów , sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Student zostanie zaopatrzony w wiedzę z zakresu prawa, a także wyposażony w praktyczne informacje w zakresie negocjacji i mediacji.

Przyjazna kadra z fachowcami w swojej dziedziny pozwoli na niezwykle szybkie przyswajanie wiedzy, a komfortowe warunki i zaplecze uczelni pozwoli na edukację w przyjemnej atmosferze.

STACJONARNE: 

 • Zajęcia 4 dni w tygodniu
 •  godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy   studiów  na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus +,
 • 480 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • 3 – 6 miesięcy staże naukowy w ramach projektu do uczelni partnerskich: w Afryce, Azji, Australii, USA, Kanady, Ameryki Południowej
 • Indywidualny  Program  Kształcenia dla wybitnych studentów
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Zajęcia naukowo – innowacyjne w  Centrach Naukowo – Badawczych  Akademii oraz Śląski  klaster ECO-Energia
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTYFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 – uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia  Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

 

 

 

 

 

 

 

PS 01/2018 Mediacje i negocjacje społeczne

Głównym założeniem studiów na specjalności negocjacje i mediacje społeczne jest zaprezentowanie studentowi teoretycznych i praktycznych wiadomości na temat sposobów i technik rozwiązywania konfliktów .

Student zostanie przygotowany do pełnienia roli negocjatora lub mediatora, a jego głównym środowiskiem pracy będą różnego rodzaju zakłady pracy, spory między związkami zawodowymi i pracodawcami , spory rodzinne .

Program skonstruowany jest w sposób, który umożliwi przyswojenie teoretycznej wiedzy, która odpowie studentowi na pytanie czym jest konflikt ,zaprezentuje dynamikę powstawania konfliktów , sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Student zostanie zaopatrzony w wiedzę z zakresu prawa, a także wyposażony w praktyczne informacje w zakresie negocjacji i mediacji.

Przyjazna kadra z fachowcami w swojej dziedziny pozwoli na niezwykle szybkie przyswajanie wiedzy, a komfortowe warunki i zaplecze uczelni pozwoli na edukację w przyjemnej atmosferze.

 • Zjazdy : 10 w ciągu roku
 • Zajęcia : piątek, sobota
 • 450 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesiączna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualny Program  Kształcenia ,
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

 

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–  Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 DODATKOWE UPRAWNIENIA  w ciągu studiów :

– uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia  Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

PS 01/2018 Mediacje i negocjacje społeczne

Głównym założeniem studiów na specjalności negocjacje i mediacje społeczne jest zaprezentowanie studentowi teoretycznych i praktycznych wiadomości na temat sposobów i technik rozwiązywania konfliktów .

Student zostanie przygotowany do pełnienia roli negocjatora lub mediatora, a jego głównym środowiskiem pracy będą różnego rodzaju zakłady pracy, spory między związkami zawodowymi i pracodawcami , spory rodzinne .

Program skonstruowany jest w sposób, który umożliwi przyswojenie teoretycznej wiedzy, która odpowie studentowi na pytanie czym jest konflikt ,zaprezentuje dynamikę powstawania konfliktów , sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Student zostanie zaopatrzony w wiedzę z zakresu prawa, a także wyposażony w praktyczne informacje w zakresie negocjacji i mediacji.

Przyjazna kadra z fachowcami w swojej dziedziny pozwoli na niezwykle szybkie przyswajanie wiedzy, a komfortowe warunki i zaplecze uczelni pozwoli na edukację w przyjemnej atmosferze.

On-Line

 ( na podstawie posiadanych udokumentowanych:  części studiów , pracy, staży, certyfikatów istnieje możliwość zaliczenia niektórych przedmiotów)

 • Korzystanie z platformy ON-LINE
 • Zaliczanie przedmiotów przez  prace pisemne i  projekty według programu studiów
 • Konsultacje z wykładowcami przez Skype,
 • Korzystanie z wykładów przez video-konferencje
 • Korzystanie z Wirtualnej Biblioteki Akademii Polonijnej
 • Korzystanie Biblioteki Akademii Polonijnej
 • Konsultacje i możliwość uczestniczenia podczas zajęć studiów niestacjonarnych  10 zjazdów w ciągu roku w piątek i sobotę.
 • Zaliczenia egzaminacyjne : pisemne i przez Skype, egzaminy ustne  w Uczelni
 • 480 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesięczna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

 

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

–  ICCI, 

 –  ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 – uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia  Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN

Opłata rekrutacyjna dla absolwentów studiów I stopnia Akademii Polonijnej : 200 zł

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,

jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia stacjonarne

10 rat po             350 PLN

2 raty po             1 750 PLN

1 rata   3500  PLN

studia niestacjonarne

10 rat po             400 PLN

2 raty po             2 000 PLN

1 rata    4000 PLN

studia online

10 rat po            500 PLN

2 raty po            2 500 PLN

1 rata    5000  PLN

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

 

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%)

 

 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Dyplom ukończenie studiów I stopnia
 • Fotografie 4 szt 35mm na 45 mm
 • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • teczka biała A4