Instytut Prawa i Administracji

AL/14/02/14 Administracja publiczna (licencjat)

AL/15/01/15 Administracja sądowa (licencjat)

AL/14/04/14 Zarządzanie kadrami administracji (licencjat)