Instytut Ekonomi i Zarządzania

16/03/16 Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (licencjat)

EM/14/06/15 Podatki i finanse publiczne (magister)

EL/14/02/14 Międzynarodowe stosunki biznesowe (licencjat)

EL/14/01/14 Podatki i finanse publiczne (licencjat)

EM/14/05/15 Rachunkowość i doradztwo finansowe (magister)

EL/16/01/16 Podatki i finanse publiczne (licencjat)

EL/16/02/16 Handel zagraniczny (licencjat)

Europejska Szkoła Dyplomacji

EM/16/01/16 Dyplomacja w biznesie (magister)

EM/14/03/15 Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne (magister)