Studia magisterskie

Uzyskanie informacji

Zapoznaj się z opisem interesującego Cię programu
i sprawdź zasady naboru i FAQ i wymagane dokumenty.

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

UW

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Podpisanie umowy

Osobiście lub drogą pocztową. Po podpisaniu umowy jesteś studentem. Zapoznaj się z prawami i obowiązkami studiów w zakładce dla studentów.

Postępowanie kwalifikacyjne

W toku postępowania kwalifikacyjnego Dziekan Wydziału Interdyscyplinarnego podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. O decyzji zostaniesz powiadomiony przez Biuro Karier i Rekrutacji: dziekanat@ap.edu.pl.

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Interdyscyplinarnego

(osobiście lub za pośrednictwem poczty).

 

Partners

UW UW Web Analytics