Europejska Szkoła Dyplomacji

Europejska Szkoła Dyplomacji

Istniejąca już od 2002 r. Europejska Szkoła Dyplomacji przygotowuje specjalistów z zakresu dyplomacji gospodarczej, dyplomacji politycznej i negocjacji. Oprócz klasycznych przedmiotów akademickich, studenci ESD mają gościnne wykłady z przedstawicielami placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych, instytucji i służb związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Ponadto studenci mają możliwość odbywania praktyk i staży w ww. placówkach.

Europejska Szkoła Dyplomacji oferuje następujące programy studiów:

Studia licencjackie 180 ECTS

Studia magisterskie 120 ECTS

Studia podyplomowe

  • Dyplomacja i negocjacje w biznesie
  • Sztuka dyplomacji w biznesie i administracji
  • Handel zagraniczny
  • Prawo Podatkowe w Unii Europejskiej

CONTACT:
Europejska Szkoła Dyplomacji
tel. +48 34 36 84 200
e-mail: pu@ap.edu.pl 

Partners

UW UW Web Analytics