Europejska Szkoła Tłumaczy

Europejska Szkoła Tłumaczy przy Akademii Polonijnej w Częstochowie została założona w 1994 roku i obecnie wchodzi w skład Wydziału Interdyscyplinarnego.

Głównym celem EST jest wykształcenie profesjonalnych tłumaczy przystosowanych do potrzeb dynamicznie rozwijającej się kultury, administracji, gospodarki europejskiej i światowej, którzy zdobyte umiejętności praktyczne i opanowane techniki tłumaczeniowe będą w stanie wykorzystać zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

 

* EST oferuje kształcenie w ramach studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych;

* Przyszli tłumacze mają możliwość zdobywania wiedzy w zakresie: tłumaczeń administracyjno – prawnych, literackich, ekonomiczno – finansowych, wzrokowo – ustnych, konsekutywnych i symultanicznych.

* EST stwarza możliwość studiowania w uczelniach partnerskich w ramach różnych form współpracy prowadzonych przez Akademię Polonijną. Wyjazdy te gwarantują studentowi rozwój umiejętności językowych, poznanie tradycji, historii i kultury poszczególnych narodów, jak również stwarzają sposobność do prowadzenia badań w nowym środowisku akademickim oraz nawiązania trwałych przyjaźni ze studentami z innych krajów;

* Absolwenci EST znajdują zatrudnienie jako etatowi tłumacze w liczących się na rynku krajowym i zagranicznym firmach i przedsiębiorstwach bądź też decydują się na wykonywanie wolnego zawodu i nierzadko współpracują z instytucjami o zasięgu międzynarodowym.

* Zajęcia dydaktyczne w EST prowadzą znani i aktywni zawodowo tak na rynku krajowym, jak i zagranicznym tłumacze z wieloletnim doświadczeniem i warsztatem językowym w zakresie tłumaczeń pisemnych i konferencyjnych.

*Akademia Polonijna dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczna (aule wykładowe, sale edukacyjne i seminaryjne, laboratoria komputerowe) z szerokim wachlarzem pomocy multimedialnych i interaktywnych.

OFERTA

W swojej ofercie edukacyjnej Europejska Szkoła Tłumaczy posiada:

Studia licencjackie – 180 ECTS

  • Tłumacz języka angielskiego i drugiego (EN + DE/ES/IT/FR)

Studia magisterskie – 120 ECTS

  • Tłumacz języka angielskiego

STUDIA PODYPLOMOWE

  • Tłumacz przysięgły
  • Tłumacz konferencyjny

STUDIA rozpoczynają się dwa razy w ciągu roku tj.: 15 września i 15 lutego.

CONTACT:
Europejska Szkoła Tłumaczy
tel. +48 34 36 84 200
e-mail: pu@ap.edu.pl 

Partners

UW UW Web Analytics