Informujemy, iż w czasie trwania uroczystości wręczenia dyplomów, dnia 29.06.2018 r. będą robione zdjęcia w celach promocyjnych. Osoby nie wyrażające zgody na wykorzystanie ich wizerunku, proszone są o kontakt mailowy pod adresem iodo@ap.edu.pl lub osobiście, na miejscu z Administratorem Systemów Informatycznych – Maciejem Janasem