WSPÓŁCZESNA EDUKACJA: PROJEKT W SERCU KSZTAŁCENIA

WSPÓŁCZESNA EDUKACJA: PROJEKT W SERCU KSZTAŁCENIA

Nowoczesne kształcenie

Świat zmienia się bardzo szybko, nowe technologie pomagają rozwijać się studentom w erze cyfrowej. W Instytutach w samym sercu kształcenia jest innowacyjność pedagogiczna: multimedia, symulacje biznesowe, nauczanie na odległość oraz edukacja odwrócona.
Ciągłe dążenie do poszukiwania doskonałości, Instytuty zaangażowane w edukację zróżnicowaną, obejmującą szeroki zakres umiejętności. Wspierają projekty interdyscyplinarne i ułatwiają wprowadzanie innowacyjnych projektów, łączących różne dyscypliny, aby sprostać nowej potrzebie profesjonalizacji.

Studenci i wykładowcy: aktorzy współczesnej edukacji

Instytuty zachęcają do autonomii jako współautora kształcenia i rozwijania swojej wiedzy poprzez akcent na interaktywność. Zawód wykładowcy akademickiego również ewoluował i teraz wykorzystuje nowoczesne narzędzia do rozwoju w duchu analizy i syntezy. Współpraca i antycypacja  jest podstawą aktywnej edukacji.

AKADEMICKIE BIURO KARIER

AKADEMICKIE BIURO KARIER

BIURO KARIER

to miejsce przeznaczone do indywidualnego coachingu w projektowaniu kariery
zawodowej studenta.

Dostępne od pierwszego dnia wejścia na Uczelnie w trakcie całej kariery zawodowej .

Wspomagane przez ekspertów rekrutacji i zarządzania karierą oraz

specjalistów biznesowych.

Wyposażone w nowoczesne i odpowiednie narzędzia, do kierowania studentów,

absolwentów, pracowników korporacji, zapewniając im rady jak stworzyć
użyteczną sieć kontaktów dla każdego.

Nasze mocne strony

Nasze mocne strony

 • Adekwatność między proponowanym kształceniem i rozwojem rynku pracy dokonuje się przez silne powiązania z obszarem biznesu w regionie: horyzontalne kształcenie jest interdyscyplinarne zróżnicowane.
 • Pomoc w opracowaniu osobistego projektu zawodowego: przez indywidualne konsultacje, staże, wyjazdy zagraniczne i Akademickie Biuro Karier .
 • Zinformatyzowana Uczelnia służy interdyscyplinarnemu kształceniu i rozwojowi oraz kreatywnej pedagogice.
 • Indywidualny kontakt ze studentem dostępność wykładowców, pomoc pedagogiczna w studiowaniu
 • Uczelniany System Jakości Kształcenia gwarantuje wusoki poziom edukacji
 • Uczestniczenie w badaniach oraz szkoleniu praktycznym tworzy innowacyjny rozwój każdego studenta.
 • Mobilność studentów w ramach Erasmus+ oraz wysokie umiędzynarodowienie daje specyficzny charakter Uczelni.
 • Urozmaicone życie studenckie: sport, fitness, turystyka wzbogaca życie studenta
 • Usługi ułatwiające codzienne życie studenta (mieszkanie, wyżywienie, zdrowie…)
 • Pomoc socjalna,stypendia: naukowe, sportowe i inne
 • Wsłuchiwanie i dzielenie się wartościami chrześcijańskimi
 • Stowarzyszenie Absolwentów Akademii tworzy sieć kontaktów
WIZJA WSPÓLNEJ EDUKACJI

WIZJA WSPÓLNEJ EDUKACJI

W Akademii nauczanie polega na zdobyciu wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz uczestniczeniu w badaniach i usługach dla społeczeństwa. Instytuty i Szkoły dzielą się filozofią edukacyjną która łączy doskonałość z humanizmem, wydajność i solidarność interdyscyplinarność i synergię. W centrum kształcenia jest przygotowanie do przyszłej pracy, którą zdobywa się w zajęciach organizowanych wokół misji Uczelni, która określana jest poprzez uczestnictwo i zaangażowanie we współczesnym świecie:

Student jest w centrum realizacji projektów, stając się kreatorem swojego kształcenia
Kształcenie i ukierunkowanie studenta podczas studiów w jego sukcesie, w jego poszukiwaniu prawdy, w dokonywaniu wyborów, w przyszłości..
Inność i niepowtarzalność każdego studenta wzbogaca się podczas studiów, różnorodnością kulturową;
Wdrażanie innowacyjnych projektów jest motorem rozwoju studenta.
Zaangażowanie się podczas studiów w akcje społeczne, byciem obywatelem Unii Europejskiej, etyczne i odpowiedzialne działania sprawiają, że student staje się kreatorem , wrażliwym na zmiany dokonujące się wokół nas

Studia zapewniają nowoczesny i zrównoważony rozwój. Dzięki nowym interaktywnym technologiom k
omunikacji, metodom edukacyjnym i innowacyjnym sposobem uczenia stają się bardzo interesujące.