Program: „I rok taniej” – FM/16/01/16 – NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Program: „I rok taniej” – FM/16/01/16 – NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Program: „I rok taniej” dla programu

FM/16/01/16 – NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Czesne za I rok studiów dla studentów niestacjonarnych  II stopnia (magisterskich)  objętych powyższym programem wynosi 200 zł/m-c  (płatne  przez 10 miesięcy).

Program dotyczy 10 pierwszych  kandydatów posiadających obywatelstwo polskie i spełniających następujące warunki:

  • Zapisali się na studia i podpisali umowę z Uczelnią o odpłatnym świadczeniu   usług edukacyjnych , w terminie od 6 września 2017 r. do   16 września 2017 r.
  • Wnieśli opłatę rekrutacyjną.
Program: „I rok taniej” – EL/14/05/14 – RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Program: „I rok taniej” – EL/14/05/14 – RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Program: „I rok taniej”

Program dotyczy studiów niestacjonarnych drugiego  stopnia w ramach programu:

EL/14/05/14 – RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Czesne za I rok studiów dla studentów niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) objętych powyższym programem wynosi 200 zł/m-c  (płatne  przez 10 miesięcy).

Program dotyczy 10 pierwszych  kandydatów posiadających obywatelstwo polskie i spełniających następujące warunki:

  • Zapisali się na studia i podpisali umowę z Uczelnią o odpłatnym świadczeniu   usług edukacyjnych , w terminie od 6 września 2017 r. do   16 września 2017 r.
  • Wnieśli opłatę rekrutacyjną.
Program: „I rok taniej” – AL/16/01/16- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Program: „I rok taniej” – AL/16/01/16- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Program: „I rok taniej”

Program dotyczy studiów niestacjonarnych drugiego  stopnia w ramach programu:

AL/16/01/16- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Czesne za I rok studiów dla studentów niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) objętych powyższym programem wynosi 200 zł/m-c  (płatne  przez 10 miesięcy).

Program dotyczy 10 pierwszych  kandydatów posiadających obywatelstwo polskie i spełniających następujące warunki:

  • Zapisali się na studia i podpisali umowę z Uczelnią o odpłatnym świadczeniu   usług edukacyjnych , w terminie od 6 września 2017 r. do   16 września 2017 r.
  • Wnieśli opłatę rekrutacyjną.
Nabór artykułów do następnej publikacji – 2017

Nabór artykułów do następnej publikacji – 2017

Rada redakcyjna periodyku „PNAP – Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” zaprasza Państwa do publikowania swoich naukowych prac.

Periodyk skupia wokół siebie naukowców z różnych kontynentów, czyje naukowe artykuły poruszają problemy o charakterze historyczno-kulturowym, polityczno-prawnym, społeczno-ekonomicznym oraz zagadnienia związane z edukacją i ochroną zdrowia.
Otwarto nabór artykułów do numeru 24 (termin złożenia – 20 września 2017 roku) i numeru 25 (termin złożenia – 20 listopad 2017).
Dzięki przejściu na najnowszą wersję platformy Open Journal Systems (OJS) 3.0.2 zawartość informacyjną PNAP dostosowano do mobilnego systemu operacyjnego Android – www.pnap.ap.edu.pl

Program: „I rok taniej” – PS 11/2015 – PRACA SOCJALNA

Program: „I rok taniej” – PS 11/2015 – PRACA SOCJALNA

Program: „I rok taniej”

Program dotyczy studiów niestacjonarnych drugiego  stopnia w ramach programu:

PS 11/2015 – PRACA SOCJALNA

Czesne za I rok studiów dla studentów niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) objętych powyższym programem wynosi 200 zł/m-c  (płatne  przez 10 miesięcy).

Program dotyczy 10 pierwszych  kandydatów posiadających obywatelstwo polskie i spełniających następujące warunki:

  • Zapisali się na studia i podpisali umowę z Uczelnią o odpłatnym świadczeniu   usług edukacyjnych , w terminie od 6 września 2017 r. do   16 września 2017 r.
  • Wnieśli opłatę rekrutacyjną.