Badania Naukowe Akademii Polonijnej

Szeroki zakres badań naukowych prowadzonych w Akademii Polonijnej wynika z ukształtowanej na przestrzeni ponad 25 lat struktury jednostek. Ostatnie lata przyniosły rozwój infrastruktury badawczej - stworzono nowe centra badawcze powołano nowe laboratoria i powstały interdyscyplinarne zespoły badawcze.

 

 

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII (CITT)

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (AIP)

CENTRUM BIOTECHNOLOGII STOSOWANEJ

AKADEMICKIE CENTRUM INNOWACJI MEDYCZNYCH (ACIM)

MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ (MCSM)

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (AIP)