NASZ PROJEKT Fizjoterapia

Studia: Magister fizjoterapii ,  300 ECTS

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych zawodów na świecie,a popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju,ale za granicą ,gdzie polscy fizjoterapeuci znajdują satysfakcjonującą pracę.

Studia zapewniają wykształcenie wypracowane na teorii i praktyce .Fizjoterapia stanowi nowy perspektywiczny kierunek na rynku medycznym.

Sylwetka studenta Akademii Polonijnej wpisuje się w standardy kształcenia na poziomie europejskim.

Studia dają uprawnienia zawodowe do podjęcia zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej(oddziałach szpitalnych,zakładach opieki zdrowotnej zakładach opieki długoterminowej i terminalnej , opiekuńczo – leczniczych,domach pomocy społecznej),ośrodkach sportowych oraz do prowadzenia rehabilitacji środowiskowej.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej,do kierowania zespołem terapeutycznym,organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną, pełnienie funkcji kierowniczych i nadzorujących w placówkach ochrony zdrowia.

STACJONARNE

Okres trwania studiów : 5 lat

Możliwa praktyka w kraju lub za granicą

Język obcy

Korzyści

*Prawo wykonywania zawodu,

*Dodatkowe certyfikaty ECDL, LCCI,

*Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

*Certyfikaty kompetencji miękkich niezbędnych w m.in:radzenie sobie ze stresem,praca w zespole

NASZ PROJEKT Fizjoterapia

Studia: Magister fizjoterapii ,  300 ECTS

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych zawodów na świecie,a popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju,ale za granicą ,gdzie polscy fizjoterapeuci znajdują satysfakcjonującą pracę.

Studia zapewniają wykształcenie wypracowane na teorii i praktyce .Fizjoterapia stanowi nowy perspektywiczny kierunek na rynku medycznym.

Sylwetka studenta Akademii Polonijnej wpisuje się w standardy kształcenia na poziomie europejskim.

Studia dają uprawnienia zawodowe do podjęcia zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej(oddziałach szpitalnych,zakładach opieki zdrowotnej zakładach opieki długoterminowej i terminalnej , opiekuńczo – leczniczych,domach pomocy społecznej),ośrodkach sportowych oraz do prowadzenia rehabilitacji środowiskowej.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej,do kierowania zespołem terapeutycznym,organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną, pełnienie funkcji kierowniczych i nadzorujących w placówkach ochrony zdrowia.

STACJONARNE

Okres trwania studiów : 5 lat

Możliwa praktyka w kraju lub za granicą

Język obcy

Korzyści

*Prawo wykonywania zawodu,

*Dodatkowe certyfikaty ECDL, LCCI,

*Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

*Certyfikaty kompetencji miękkich niezbędnych w m.in:radzenie sobie ze stresem,praca w zespole

 

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN  (Absolwenci Akademii Polonijnej – 200 zł)

 

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni. Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

 • 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia stacjonarne
10 rat po 500 PLN
2 raty po 2 500 PLN
1 rata 5 000 PLN

 

studia niestacjonarne
10 rat po 500 PLN
2 raty po 2 500 PLN
1 rata 5 000 PLN

 

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%)

stypendia

Program obejmuje:

*Przedmioty kształcenia ogólnego ( np.bioetyka, język obcy, socjologia, anatomia, fizjologia, biologia);

*Przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne (np. kinezyterapia,fizykoterapia, masaż, patobiomechanika , fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządów ruchu, zaopatrzenie ortopedyczne i protetyka,terapia zajęciowa).

 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Świadectwo dojrzałości
 • Świadectwo ukończenie szkoły średniej
 • 4 fotografie
 • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • teczka biała A4

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.