Zaznacz stronę

Praca dyplomowa

Ile należy złożyć do Dziekanatu egzemplarzy pracy dyplomowej?

Należy złożyć 3 egzemplarze .

1 egzemplarz w twardej oprawie i 2 egzemplarze w miękkiej.

 

 

 

Czy wymagane jest oświadczenie o autorstwie pracy dla każdej pracy dyplomowej?

Tak, należy załączyć w pracy.

 

Czy student zobowiązany jest dostarczyć pracę również w formie elektronicznej?

Tak, każda praca dyplomowa oprócz formy papierowej, musi być dostarczona w formie elektronicznej (na płycie  CD, DVD). Obowiązującym formatem formy elektronicznej jest format programu MS Word (*doc, *docx).

Jaki rozmiar zdjęć do dyplomu?

Wymiar zdjęć do dyplomów to 30mmx45mm