Informacja wstępna

 

„Dla chcącego nie ma nic trudnego”  Erazm z  Rotterdamu

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Będąc studentem można wziąć udział w wyjeździe na studia Erasmusa raz w życiu. Wyjazd na studia nie wyklucza natomiast możliwości udziału w praktykach Erasmusa (i odwrotnie).

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

KOD ERASMUSA Akademii Polonijnej: PL CZESTOC03

Kraje uczestniczące:

  • 28 krajów Unii Europejskiej
  • 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria
  • 1 kraj kandydujący: Turcja

Program Erasmus jest finansowany ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na edukację i doskonalenie zawodowe (nie ze środków Akademii Polonijnej ).

Strona internetowa Agencji Narodowej Programu Erasmus w Polsce (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji): www.frse.org.pl

Oficjalna strona internetowa Programu Erasmus dla studentów studiujących w Polsce:
http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/jak-wziac-udzial-w-programie

“Fortuna sprzyja śmiałym” Erazm z Rotterdamu

 

[źródło: FRSE]

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.