Regulamin oraz dokumenty aplikacyjne

Zasady rekrutacji na studia za granicą – wyjazdy studentów w ramach Programu LLP Erasmus  w roku akademickim 2013/2014

1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających Kartę ERASMUSa, z którymi Akademia Polonijna  podpisała umowy o współpracy, w ramach uzgodnionych w tych umowach miejsc, dziedzin studiów i poziomu studiów.

2. W rekrutacji mogą brać udział studenci studiów licencjackich, magisterskich -decyduje status studenta w trakcie studiów za granicą, obywatele z tzw. krajów trzecich (czyli państw nie uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”), obywatele z tzw. państw trzecich, którzy zostali przyjęci na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, na podstawie przepisów obowiązujących w danym kraju. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

3. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus nie może przebywać w trakcie studiów zagranicznych na urlopie dziekańskim, ani żadnym innym. Wyjeżdżający student musi mieć status studenta Akademii Polonijnej  w momencie wyjazdu oraz wpisane do indeksu zaliczenie poprzedniego semestru, a jego indeks ma być pozostawiony w dziekanacie macierzystego wydziału.

4. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich oraz magisterskich ubiegający się o studia za granicą mogą skorzystać z wyjazdu tylko w semestrze zimowym.

5. Studenci, którzy studiowali już za granicą w ramach programu Erasmus, Sokrates, Campus, Mundus z grantem z budżetu programu LLP, nie mogą ubiegać się o ponowny wyjazd w ramach programu(nawet bez stypendium Erasmusa).

6. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to:

Dostarczenie kompletu  dokumentów aplikacyjnych do  Biurze Współpracy z Zagranicą  czyli:

  • formularza zgłoszeniowego
  • potwierdzenia przez uczelnię gotowości przyjęcia studenta na studia, wstępnej zgody (dopuszczalna forma mailowa lub skan)
  • kopii certyfikatu językowego/oświadczenia o wyniku testu kompetencyjnego i terminie podejścia do niego
  • wydruku średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (wraz z lektoratami).

Na podstawie złożonych dokumentów nastąpi proces rekrutacyjny  oraz zapadnie decyzja w sprawie zakwalifikowania studenta do udziału w programie.

10. Sposób finansowania wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus będzie określony w odrębnym dokumencie – Zasady finansowania wyjazdów na studia w roku 2013/2014.

11. Studenci o dużym stopniu niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych. Formularze i szczegółowe informacje na stronie http://www.frse.org.pl.

12. Studia w ramach Programu LLP Erasmus nie mogą być krótsze niż 3 miesiące i dłuższe niż dwa semestry – maks. 12 miesięcy . Pobyt studenta w celu zrealizowania części studiów musi być rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 lipca 2013 i 15 września 2014 roku (wliczając w to okres ewentualnego przedłużenia).

13. Studenci, którzy chcą kontynuować studia w uczelni zagranicznej w kolejnym semestrze niezależnie czy są zrekrutowani tylko na semestr czy od razu na cały rok muszą obligatoryjnie wystąpić do Koordynatora uczelni macierzystej z prośbą o przedłużenie studiów. Przedłużenia studiów za granicą, wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego są możliwe, za zgodą obu uczelni: zagranicznej i Akademii Polonijnej , ale bez gwarancji otrzymania stypendium ERASMUS na dodatkowy okres studiów. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji od studenta, na którą składają się:

  • podanie o przedłużenie studiów na kolejny semestr,
  • potwierdzenie pobytu w pierwszym semestrze studiów w uczelni partnerskiej,
  • dokument potwierdzający zaliczenie w uczelni zagranicznej zajęć zaplanowanych na semestr zimowy – Transcript of Records ,  Learning Agreement  na I semestr zatwierdzony przez koordynatorów z Akademii Polonijnej  i uczelni partnerskiej ,
  • zgoda uczelni zagranicznej na kontynuację studiów

Na podstawie tych dokumentów uczelniany koordynator programu Erasmus podejmie decyzję o ewentualnym przedłużeniu studiów zagranicznych.

 

wzor-cv-europassa

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.