PPL/14/03/14 Pielęgniarstwo pomostowe

Studia: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS.

Studia pomostowe to studia adresowane do osób będących absolwentami liceów medycznych oraz szkół policealnych/pomaturalnych kształcących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza oraz posiadających świadectwo dojrzałości.

 • poziom A – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 5 letnich liceów medycznych
 • poziom B – 1,5 roku/3 semestry – dla absolwentów 2 letnich medycznych szkół zawodowych
 • poziom C – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych
 • poziom D – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 3  letnich medycznych szkół zawodowych

NIESTACJONARNE: 

 • Zjazdy : 10 w ciągu semestru
 • Zajęcia : piątek, sobota
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–  Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA  w ciągu studiów :

– uprawnienia pedagogiczne w Centrum Dokształcania i Doskonalenia  Nauczycieli przy Akademii Polonijnej

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich), podnoszenia swoich kwalifikacji uczestnicząc w różnych formach kształcenia podyplomowego oraz uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci są przygotowani do świadczenia usług pielęgniarskich,
obejmujących promocję zdrowia, działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńcze,
terapeutyczne i rehabilitacyjne, dzięki gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznym
umiejętnościom zawodowym, a szczególnie są przygotowani do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
  • domach pomocy społecznej,
  • domach dziecka,
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • hospicjach,
  • stowarzyszeniach i fundacjach, których celem jest ochrona i promocja zdrowia,
  • placówkach oświatowych.

  Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu licencjata.

Zajęcia na Akadami Polonijnej odbywają się w modułach

 

 

 

 

 

 

Moduł 1

Piątek w godz.  900  –  2100

Sobota w godz.  800  –  2100

 

Moduł 2

Poniedziałek – Piątek w godz. 800  –  1200

 

Moduł 3

Poniedziałek – Piątek w godz. 1500  –  2000

 

Moduł 4

Raz w miesiącu

Poniedziałek -Sobota w godz. 800  –  2000

 

Opłata rekrutacyjna – 85 PLN

 

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

 • 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068
 • Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia niestacjonarne
10 rat po 250 PLN
2 raty po  1250  PLN
1 rata 2 500 PLN

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%)

stypendia

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.