Podwójny dyplom

Podwójny dyplom

Akademia Polonijna w ramach kierunku wybranego , oferuje we współpracy z Uniwersytetem Partnerskim program podwójnego dyplomu . Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności analizy wzajemnych relacji poszczególnych władz w wielu wymiarach szeroko pojętego systemu politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji politycznych oraz mechanizmów rozwiązywania konfliktów.
Program podwójnego dyplomu:
– realizowane są w Częstochowie i w Uczelni Partnerskiej;
– umożliwia studiującym indywidualny dobór specjalizacji – stosunki międzynarodowe i integracja europejska oraz studia porównawcze;
– ma interdyscyplinarny charakter, pozwala na włączenie do programu studiów obok przedmiotów z zakresu wybranego kierunku, również zajęcia z dziedzin pokrewnych;
– łączy element poznawczy z praktycznym, umożliwiając doskonalenie umiejętności zastosowania metod badawczych w praktyce;
= za sprawą połączenia programów edukacyjnych i badawczych stanowi znakomite przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach wyższego stopnia.
Cele kształcenia:
– zdobycie wiedzy i podstaw metodologicznych niezbędnych do pracy zawodowej w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych lub prywatnych przedsiębiorstwach;
– zdobycie umiejętności samodzielnej pracy naukowej oraz praktycznego zastosowania poznanych metod badawczych;
– nabycie umiejętności niezbędnych do tworzenia samodzielnych, pogłębionych analiz zachowań politycznych i społecznych.
Zarówno w trakcie trwania studiów, jak i po ich ukończeniu, studiujący mają dostęp do znakomitej bazy danych zawierającej propozycje interesujących praktyk.
Opłaty za studia
Studenci realizujący naukę w języku angielskim w trakcie trwania programu uiszczają opłaty w Akademii Polonijnej na zasadach ogólnych (cztery semestry) oraz dodatkowo zobowiązani są do wykupienia niezbędnego ubezpieczenia na okres studiów w Częstochowie.
Zasady rekrutacji:
Kandydat składa następujące dokumenty:
dyplom ukończenia matury lub studiów I stopnia lub równorzędny, zgodny z kierunkiem dalszych studiów;
dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
jak dla studiów w AP

Umowy Podwójnego Dyplomu

1. UBIS- University of Business and International Studies w Genewie, Szwajcaria: studia licencjackie, magisterskie i DBA
2. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu na Ukrainie: studia licencjackie, magisterskie, PhD
3. EDHEC Bussines School, Lille, Francja: studia licencjackie
4. Catholic University Saint-Jerome of Douala, Kamerun: studia licencjackie, magisterskie
5. L’Institut Universitaire des Science et de Management (IUSM) Yaounde, Kamerun: studia licencjackie, magisterskie
6. Pan African Institute for Development in Yaounde, Kamerun: studia licencjackie i magisterskie, PhD
7. JOHN PAUL II Internationanal University of Bafang, Kamerun: studia licencjackie i magisterskie
8. Państwowy Uniwersytet w Mariupolu:, Ukraina: studia licencjackie, magisterskie
9. Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki, Ukraina: studia licencjackie i magisterskie
10. Narodowy Uniwersytet w Chmielnicku, Ukraina: studia magisterskie, PhD
11. Narodowy Uniwersytet w Krzywym Rogu na Ukrainie: studia licencjackie, magisterskie
12. Narodowy Uniwersytet w Użhorodzie, Ukraina: studia licencjackie, magisterskie, PhD

Oferowane są tylko dla studentów studiów stacjonarnych w ramach niżej wymienionych kierunków:
Uczelnia partnerska Kraj Poziom studiów Nabór 2016

Uczelnia partnerska Kraj Poziom studiów Nabór 2016
EKONOMIA fILOLOGIA.
UBIS Genewa Szwajcaria Dual Bachelor of Business Administration (BBA)* X
UBIS Genewa Szwajcaria. Dual Bachelor of Arts in International Relations (BA-IR)* X
UBIS Genewa Szwajcaria. Bachelor of Business Administration (BBA)/ Multi-destinations with AEDP offers X
UBIS Genewa Szwajcaria. Master of Business Administration (MBA)* X
UBIS Genewa Szwajcaria. Master of Arts in International Relations (MA-IR) X

Akademia Polonijna jest również partnerem stowarzyszonym programu Erasmus Mundus „ECOPRENEURSHIP”, projektu tworzonego przez:
1. Technická Univerzita V Košiciach (Słowacja)
2. Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija (Łotwa)
3. Institut Universitaire Catholique Saint Jérôme De Douala (Kamerun)
4. Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraina)
5. Uzhhorod National University (Ukraina)
6. Universite Internationale Jean Paul II De Bafang (Kamerun)
7. Pan African Institute for Development in Yaounde (Kamerun
Który daje możliwośc uzyskania wspólnego dyplomu tych uczelni.

1.Czy muszę być studentem Akademii Polonijnej, aby skorzystać z możliwości uzyskania dwóch dyplomów?

Tak, porozumienie pomiędzy Akademią a uczelniami partnerskimi przewiduje możliwość zdobycia podwójnego dyplomu studiów licencjackich i magisterskich pod warunkiem posiadania statusu studenta Akademii Polonijnej.

2.Jakie są warunki otrzymania podwójnego dyplomu na Uniwersytecie w UBIS?

Warunkiem otrzymania dwóch dyplomów jest uzyskanie 90 kredytów ECTS w Akademii Polonijnej oraz 30 kredytów w UBIS. Obrona pracy dyplomowej będzie miała miejsce w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

3.Jaki jest koszt zdobycia podwójnego dyplomu studiów magisterskich?

Koszt zdobycia podwójnego dyplomu studiów magisterskich to około 6250 EUR za jeden semestr nauki.

4.Gdzie znajduje się Uniwersytet UBIS?

Uniwersytet w UBIS znajduje się w Genewie.

5.Czy w ramach współpracy z Uniwersytetem UBIS studenci wyjeżdżają do Genewy?

Tak, studenci tych studiów będą mieli okazję przebywania na 2-tygodniowej sesji w lecie w UBIS w Szwajcarii. Pobyt ten przewiduje sesje o stosunkach międzynarodowych oraz wizyty w organizacjach międzynarodowych, co będzie stanowiło okazję do uzyskania dodatkowych certyfikatów.

6.W jaki sposób mogę zapisać się na te studia?

Rekrutacja na studia międzynarodowe wygląda tak samo jak na studia misterskie, czyli kandydat rejestruje się w systemie e-rekrutacja rekrutacja następnie składa w Biurze Rekrutacji dokumenty.

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Rektora,
  • CV Europass
  • orginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich,
  • oryginał świadectwa dojrzałości,
  • kserokopię dowodu osobistego (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię),
  • cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności
  • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Skompletowane dokumenty powinny być złożone w białej kartonowej wiązanej teczce biurowej, na której należy podać: nazwisko, imię, adres zamieszkania

Po złożeniu dokumentów pracownik Rekrutacji kontaktuje się z Uniwersytetem w UBIS i zgłasza studenta programu umożliwiającego uzyskanie podwójnego dyplomu. Dalsza procedura rekrutacyjna jest monitorowana przez pracownika Biura Rekrutacji.

7. Jakie są warunki otrzymania podwójnego dyplomu na Edhec Bussines School?

Warunkiem uzyskania podwójnego dyplomu jest uzyskanie 60 punktów ECTS w ciągu drugiego roku w ESPEME oraz ukończenie trzeciego roku studiów w Akademii Polonijnej

8. Jakie specjalności mogę wybrać w ramach podwójnego dyplomu na uczelni ESPEME?

Porozumienie między Uczelniami umożliwia uzyskania podwójnego dyplomu studiów licencjackich na specjalnościach:
* Finance
* Marketing
* Human Resources Managemen

INFORMATION Tel.: +48 34 368 42 00
Fax: +48 34 368 42 45
E-mail: pu@ap.edu.pl


Address:
Polonia University
4/6 Gen. K. Pulaskiego Street
PL 42-200 Czestochowa
Poland

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.