PIELĘGNIARSTWO – LICENCJAT

Jeśli widzisz siebie w pracy w służbie zdrowia to licencjat pielęgniarstwa dla kobiet i mężczyzn może być najlepszym wyborem kariery zawodowej. Studia zapewniają praktyczne wykształcenie, wiedzę, umiejętności, kompetencję oraz prawo wykonywania zawodu. Absolwenci mogą pracować w zakładach podmiotu leczniczego (szpitalach, zakładach: podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, żłobkach (również jego prowadzenie oraz domach opieki społecznej).

Korzyści

  • Prawo wykonywania zawodu;
  • Dodatkowe certyfikaty: ECDL, LCCI;

PROGRAM
3 lata (180 ECTS)

Praktyka w kraju lub za granicą
Fitness
Język obcy

 

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW:

LutyWrzesień

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Przyjęcie na podstawie kompletu dokumentów
Opłaty:

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN

10 rat po 400 PLN lub 2 raty po 2000 PLN (za rok)

 

PROGRAM STYPENDIALNY

Stypendium MNISW Stypendium socjalne

Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą

inwalidztwa

Stypendium naukowe

Stypendium sportowe

Zapomoga

Stypendium studiów w ramach Erasmus+ Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+

Jakie zdobędziesz umiejętności

 

Licencjat pielęgniarstwa trwa 3 lata. Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia, który:

1) W zakresie wiedzy posiada:

• Szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,

• Ogólna wiedzę z zakresu innych nauk medycznych

• Znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki

2) W zakresie umiejętności potrafi:

• Korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,

• Udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom.

• Samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnejizawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,

• Organizować pracę własną: nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia:

3) W zakresie kompetencji społecznych:

• Skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem

• Posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci otrzymują prawo wykonywania zawodu, mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w Naszej Uczelni oraz kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek ¡uzyskania specjalizacji zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  • Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne;
  • Certyfikaty kompetencji miękkich niezbędnych w między in: radzenie sobie ze stresem, praca w zespole.

AKADEMIA POLONIJNA

Znajduje się w samym sercu miasta, w otoczeniu dwóch parków, co stanowi unikalny kompleks z nowoczesną architekturą, gdzie studenci uczą się w sprzyjającym otoczeniu.

Kampus Akademii Polonijnej przyciąga studentów krajowych i zagranicznych, zapewniając niezbędne usługi: mieszkania-,- stołówki; -służby medyczne,- społeczne,- centra -sportowe, duszpasterstwo i wiele innych.

Studenci mają również okazję przynależeć do różnych organizacji studenckich; klubów; stowarzyszeń.

MEDPHARM GROUP

To globalny lider w zakresie wspierania procesów rekrutacyjnych w branży medycznej, prezentujący najlepsze oferty pracy w 23 krajach europejskich. Aktywnie wspiera personel medyczny pielęgniarek, fizjoterapeutów, lekarzy na całym świecie w efektywnym planowaniu rozwoju kariery zawodowej.

PRZEGLĄD PROGRAMU:

Proces kształcenia ukierunkowany jest na praktyczny aspekt pielęgnowania. Zmierza do rozwoju aktywności studentów i pogłębiania motywacji do samokształcenia, odbywa się w atmosferze rzetelnej pracy, szacunku, życzliwości i zaufania, zgodnie z ogólnoludzkimi zasadami etyki.

W toku kształcenia zdobędziesz umiejętności z zakresu : podstaw opieki pielęgniarskiej, opieki specjalistycznej, kształcenia praktycznego, które realizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w oddziałach szpitalnych oraz zakładach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej.

I krok

Zapoznaj się z naszym programem  na stronie internetowej:

II krok

Zrekrutuj się przez stronę internetową:

wd.ap.edu.pl

III krok

Skompletuj dokumenty i podpisz umowę.

IV krok

Wnieś pierwszą opłatę czesnego a otrzymasz potwierdzenie o statusie studenta.
Skip to content