STUDIA LICENCJACKIE

MEDYCZNE

➜ Pielęgniarstwo licencjat
➜ Pielęgniarstwo pomostowe
➜ Biotechnologia żywności
➜ Biotechnologia medyczna
➜ Bioinformatyka
➜ Bioetyka

SPOŁECZNE

➜ Rachunkowość i audyt
➜ Finanse w gospodarce cyfrowej
➜ Międzynarodowe stosunki biznesowe
➜ Social media w biznesie
➜ Prawo w biznesie
➜ Prawo gospodarcze
➜ Prawo medyczne
➜ Handel zagraniczny i prawo celne
➜ Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
➜ Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
➜ Negocjacje w dyplomacji i kryzysach
➜ Administracja publiczna
➜ Administracja samorządowo-skarbowa
➜ Zarządzanie jakością
➜ Zarządzanie kadrami w administracji

HUMANISTYCZNE

➜ Tłumacz j. angielskiego/niemieckiego
➜ Nauczyciel j. angielskiego/niemieckiego
➜ Język w biznesie angielski/niemiecki
➜ Komunikacja i mass media
➜ Religioznawstwo
➜ Edukacja filozoficzno-etyczna
➜ Wiedza o społeczeństwie

Skip to content