• Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • świadectwo dojrzałości
  • 4 zdjęcia
  • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
  • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
  • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
  • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
  • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
  • teczka biała A4
Skip to content