Administracja

Zarządzanie sprawami własnymi lub cudzymi za pomocą urzędu, która jest regulowana przez ogólne normy prawne.

  • Ten kierunek spodobać powinien się tym osobom, które  interesują się prawem, polityką, a także gospodarką.
  • Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu prawa oraz  nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.
  • Podstawową dziedziną prawa, w zakresie, której odbywa się kształcenie jest prawo publiczne, a zatem absolwent powinien wykazywać się znajomością konstytucyjnych podstaw ustroju Polski, zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz administracji samorządowej jak i sfery działania innych podmiotów prawa regulowanej prawem publicznym.
  • Absolwent zdobędzie umiejętności myślenia analitycznego oraz operacyjnego, które pomoże zarządzać instytucjami rządowymi i samorządowymi.  
  • Jest to kierunek, który daję szeroką wiedzę, a także wszechstronne umiejętności, które pozwolą na pracę w urzędach, firmach oraz korporacjach.

Administracja publiczna

  • Absolwent tej specjalizacji będzie przygotowany do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji publicznej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich.
  • Będzie znał i rozumiał problemy współczesnej, nowoczesnej administracji.
  • Dodatkowo będzie  umiał rozwiązywać problemy występujące na powierzanych mu stanowiskach pracy.
  • Zdobędzie wiedzę oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu różnych praw materialnych. Dodatkowo poznaje różne procedury, m.in. administracyjną, sądowo -administracyjną i egzekucyjną.

 

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

[showmodule id=”209381″]

[showmodule id=”207836″]