Projekty w trakcie realizacji z funduszów Unii Europejskiej

Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej

Akademia Polonijna w Częstochowie w okresie od 08.01.2018 do 30.09.2020 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo Akademii Polonijnej w Częstochowie, poprzez wdrożenie programu rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej. Projekt przyczyni się do poprawy jakości kształcenia poprzez realizację kompleksowego programu...

Więcej

Akademia Młodego Odkrywcy

Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy Tytuł projektu:  Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE  realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja. Rozwój Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uniwersytet  Młodego Odkrywcy  Dofinansowanie projektu z UE: 306 582,91 zł Kierownikiem projektu jest dr Agnieszka Jastrzębska   II EDYCJA PROJEKTU„ Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy”Nabór uczestników II edycji...

Więcej

Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie

Projekt oprócz realizacji programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków, także realizację systemu kształcenia podyplomowego w ramach programu rozwoju dla absolwenta dostosowując kompetencje i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych.
W ramach tego projektu studenci studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo ( system stacjonarny) od II roku kształcenia otrzymają stypendia motywacyjne w wysokości 800 zł. ( za wyniki w nauce na poprzednim roku studiów).

Czytaj więcej

 

Ambasadorzy Złotego Wieku

Projekt zakłada rozszerzenie oferty działającej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w postaci trzech bloków zajęciowych:z obszarów zdrowotno-społecznych, z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowo-językowych, z obszarów humanistyczno – praktycznych, rozwijających kompetencje organizatorskie. Przewidziano dwie edycje programu – I w 2019 r oraz II w 2020 roku. Rezultatem realizacji projektu będzie podniesienie kompetencji i wiedzy uczestników projektu z powyższych obszarów odpowiadających potrzebom społeczeństwa

Czytaj więcej

 

PROJEKT  „Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w Częstochowie”
POWR.03.05.00-00-ZR62/18

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia wyższego oraz efektywność zarządzania uczelnią i zarządzania informacją w Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz zwiększenie szans studentów uczelni na rynku pracy

Czytaj Więcej