Zaznacz stronę

Projekty w trakcie realizacji z funduszów Unii Europejskiej

AKADEMIA POLONIJNA MŁODEGO ODKRYWCY

Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy Tytuł projektu:  Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE  realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja. Rozwój Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uniwersytet  Młodego Odkrywcy  Dofinansowanie projektu z UE: 306 582,91 zł Kierownikiem projektu jest dr Agnieszka Jastrzębska   OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU Celem głównym projektu jest stworzenie mechanizmu współpracy Akademii Polonijnej...

Read More

Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej

Akademia Polonijna w Częstochowie w okresie od 08.01.2018 do 30.09.2020 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo Akademii Polonijnej w Częstochowie, poprzez wdrożenie programu rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej. Projekt przyczyni się do poprawy jakości kształcenia poprzez realizację kompleksowego programu...

Read More

Akademia Młodego Odkrywcy

Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy Tytuł projektu:  Akademia Polonijna Młodego Odkrywcy AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE  realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja. Rozwój Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uniwersytet  Młodego Odkrywcy  Dofinansowanie projektu z UE: 306 582,91 zł Kierownikiem projektu jest dr Agnieszka Jastrzębska   Celem głównym projektu jest stworzenie mechanizmu współpracy Akademii Polonijnej w...

Read More

Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie

Projekt oprócz realizacji programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków, także realizację systemu kształcenia podyplomowego w ramach programu rozwoju dla absolwenta dostosowując kompetencje i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych.
W ramach tego projektu studenci studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo ( system stacjonarny) od II roku kształcenia otrzymają stypendia motywacyjne w wysokości 800 zł. ( za wyniki w nauce na poprzednim roku studiów).

Czytaj więcej

 

Ambasadorzy Złotego Wieku

Projekt zakłada rozszerzenie oferty działającej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w postaci trzech bloków zajęciowych:z obszarów zdrowotno-społecznych, z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowo-językowych, z obszarów humanistyczno – praktycznych, rozwijających kompetencje organizatorskie. Przewidziano dwie edycje programu – I w 2019 r oraz II w 2020 roku. Rezultatem realizacji projektu będzie podniesienie kompetencji i wiedzy uczestników projektu z powyższych obszarów odpowiadających potrzebom społeczeństwa

Czytaj więcej