Słowo Rektora

Akademia Polonijna w Częstochowie kontynuuje dziedzictwo poprzez nauczanie prowadzenie badań naukowych. Poszukiwanie prawdy oraz jej głoszenie poczucia odpowiedzialności chrześcijańskiej, a także zaangażowania wobec narodu i Rzeczypospolitej Polskiej.

W swojej działalności Akademia kieruje się dewizą:

SAPIENTIA AEDIFICAVIT SIBI DOMINUM

Istotą Uczelni są wartości przygotowujące do uczestnictwa w życiu społecznym.

Uczelnia akademicka na miarę XXI wieku w coraz większym stopniu ukierunkowana jest na aspekt społeczno-gospodarczy. Fakt ten odzwierciedla się najpełniej w „polityce” kształcenia opartej na wiedzy.

Akademia Polonijna determinuje rozwój społeczno-gospodarczy, przyczyniając się tym samym do szeroko pojętego dobra jednostki, dobra konkretnych grup społecznych, a w końcu dobra całego społeczeństwa.

Uczelnia dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w odniesieniu do grup społecznych zarówno lokalnych, jak i globalnych. Poziom przekazywanej wiedzy odpowiada współczesnym wymogom w zakresie naukowo-dydaktycznym i kulturowym, łącząc młodzież różnych stron świata i Europy poprzez wzajemną wymianę.

W zakresie rozwoju gospodarczego cennym i priorytetowym aspektem są Badanie Naukowe  Akademii Polonijnej.

Całej społeczności Akademickiej, Studentom i wszystkim, którzy otaczają szacunkiem naszą Alma Mater pragnę życzyć sukcesów naukowych i pomyślności w podejmowaniu sobie właściwych zadań i posług.

Ks. prof. dr hab. dr c. Andrzej Kryński

Patron Akadami Polonijnej – Ryszard Kaczorowski, b. Prezydent RP

[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/14-e1501435694222.jpg” n10s_type=”rochester” caption_orientation=”left” image_as_url=”off” _builder_version=”3.0.51″ _i=”0″ _address=”1.1.0.0″ /]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/iw8n0258_resize.jpg” n10s_type=”rochester” caption_orientation=”left” image_as_url=”off” _builder_version=”3.0.51″ custom_margin=”0px|0px|0px|0px” custom_padding=”0px|0px|0px|0px” _i=”0″ _address=”1.1.1.0″ /]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/iw8n0059_resize.jpg” n10s_type=”rochester” caption_orientation=”left” image_as_url=”off” _builder_version=”3.0.51″ custom_margin=”0px|0px|0px|0px” custom_padding=”0px|0px|0px|0px” _i=”0″ _address=”1.1.2.0″ /]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/dsc_0505.jpg” n10s_type=”rochester” caption_orientation=”left” image_as_url=”off” _builder_version=”3.0.51″ custom_margin=”0px|0px|0px|0px” custom_padding=”0px|0px|0px|0px” _i=”0″ _address=”1.1.3.0″ /]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/dsc_0442.jpg” n10s_type=”rochester” caption_orientation=”left” image_as_url=”off” _builder_version=”3.0.51″ custom_margin=”0px|0px|0px|0px” custom_padding=”0px|0px|0px|0px” _i=”0″ _address=”1.2.0.0″ /]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/2-e1501436213384.jpg” n10s_type=”rochester” caption_orientation=”left” image_as_url=”off” _builder_version=”3.0.51″ _i=”0″ _address=”1.2.1.0″ /]
[et_pb_image_n10s src=”https://ap.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/dsc_0527-1.jpg” n10s_type=”rochester” caption_orientation=”left” image_as_url=”off” _builder_version=”3.0.51″ _i=”0″ _address=”1.2.2.0″ /]

Ryszard Kaczorowski, b. Prezydent RP

 

Ryszard Kaczorowski (*1919 – †2010), b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Patron Akademii Polonijnej w Częstochowie

Ryszard Kaczorowski (*1919 – †2010), ostatni Prezydent II Rzeczpospolitej. Od momentu zmiany ustrojowej w Polsce i przekazaniu insygniów prezydenckich Lechowi Wałęsie uczestniczył w życiu Akademii Polonijnej. Przyjął tytuł honorowego PROREKTORA AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE. Prezydent brał aktywny udział w życiu Akademii i często uczestniczył w uroczystościach akademickich, spotykał się z młodzieżą, kadrą naukowo-dydaktyczną, mieszkańcami miasta i regionu. Przemawiał w czasie inauguracji i świąt Akademii, wręczał dyplomy jej absolwentom, patronował licznym inicjatywom polonijnym podejmowanym w uczelni. Był współtwórcą idei powołania Uniwersytetu Polonijnego w Częstochowie. Kiedy decyzją Ministra Edukacji Narodowej powołana została Akademia Polonijna, ufundował jej sztandar.

Zakon Ojców Paulinów na Jasnej Górze wyróżnił Ryszarda Kaczorowskiego, nadając mu tytuł “Konfratra Zakonu”. Z inicjatywy Akademii Polonijnej otrzymał 18 maja 2003 r. honorowe obywatelstwo Częstochowy. Aż 33 inne miasta wyróżniły Go swym honorowym obywatelstwem. Jego zasługi dla Ojczyzny uznało pięć uniwersytetów, nadając mu zaszczytny tytuł doktora honoris causa. Papież Jan Paweł II odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Piusa IX, zaś królowa brytyjska Elżbieta II – Orderem św. Michała i św. Jerzego.

Zginął w katastrofie samolotu specjalnego pod Smoleńskiem. Senat Akademii na nadzwyczajnym posiedzeniu 12 kwietnia 2010 r. zdecydował o przyjęciu przez Akademię Polonijna, za jej patrona Ryszarda Kaczorozskiego. Dzięki staraniom Akademii Polonijnej, przed gmachem głównym stanął pomnik Ryszarda Kaczorowskiego, Patrona Akademii Polonijnej, na którego cokole widnieją napisy:

 

“Wielki Protektor Akademii Polonijnej w Częstochowie, Konfrater Jasnogórski i Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy, a od 12 kwietnia 2010 r. Patron Akademii Polonijnej w Częstochowie”

oraz

“Ryszard Kaczorowski, wielki Patriota, Harcmistrz, Więzień łagrów sowieckich, Żołnierz spod Monte Cassino. Zginął w katastrofie pod Smoleńskiem”.

 

Odsłonięcie pomnika i jego poświęcenie odbyło się 8 października 2011 r. z udziałem Pani Karoliny Kaczorowskiej, wdowy po Prezydencie.

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.