Łączny czas trwania zajęć na kierunku cyfryzacja w administracji wynosi  6 semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. W obecnych czasach nowoczesne technologie docierają nie tylko pod strzechy ,lecz również przyspieszają wykonywanie zadań w administracji publicznej.Innowacyjny kierunek wprowadzony od tego roku w naszej Akademii ma charakter innowacyjny, gdyż jest on połączeniem informatyki oraz wiedzy z zakresu nauk prawnych. Absolwent kierunku cyfryzacja w administracji posiądzie umiejętności zarówno pod kątem wykorzystania i stanowienia prawa w administracji publicznej jak również pozwoli wykorzystać nowoczesne technologie teleinformatyczne przy wykonywaniu jego zadań.

Skip to content