Prawo w Biznesie – Sektor prywatny

Prawo w Biznesie – Sektor prywatny

Prawo w biznesie – Sektor prywatny

Prawo w biznesie to niezwykle praktyczny kierunek studiów, łączący wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi.

 • Kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. .
 • Ten program pozwoli na wykształcenie specjalistów, którzy będą mogli zapełnić współczesny rynek, który łączy świat biznesu ze światem gospodarki.
 • Studenci poznają podstawy prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Swoja wiedzę wzbogacają o zakres prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw.
 • Dodatkowe umiejętności jakie zdobędzie absolwent to między innymi zawieranie umów gospodarczych, współpraca biznesowa, a także zarządzanie w zakresie biznesu.
 • Atutem studiów prawo w biznesie są zajęcia z zarządzania konfliktem, prowadzenia negocjacji i kształtowania kompetencji menedżerskich, a także kurs biznesowego języka angielskiego, co wzbogaca wiedzę przyszłego absolwenta na wielu znaczących płaszczyznach.

 

Sektor prywatny

 • Absolwent, który wybrał specjalność sektor prywatny potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, przy czym wykazuje się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.
 • Ważne jest, że absolwent posiada również wszechstronną wiedzę, a także umiejętności do otworzenia własnej firmy oraz zajęcia się jej finansami i księgowością.
 • Zdobyta wiedza idealnie nadaje się do objęcia stanowisk kierowniczych.

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

[showmodule id=”209541″]

[showmodule id=”209703″]

Programy

Studia Licencjackie

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

 

Ekonomia: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

 

Administracja: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

 

Politotologia: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

 

Prawo w biznesie: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH

 

Filozofia: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

 

Filologia: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

Studia Licencjat Pielęgniarstwa

DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

 

 

Pielęgniarstwo: licencjat pielęgniarstwa, 180 ECTS, PRK 6

 

Pielęgniarstwo pomostowe: licencjat pielęgniarstwa,  PRK 6

Studia Inżynierskie

DZIEDZINA NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 

Informatyka *: inżynier informatyk, 214 ECTS, PRK 6

Studia Magisterskie

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

 

Ekonomia: magister, 120 ECTS, PRK 7

 

Praca socjalna: magister, 120 ECTS, PRK 7

DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH

 

 Filologia: magister, 120 ECTS, PRK 7

 

Studia  Magister Pielęgniarstwa

DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 

Pielęgniarstwo, 120 ECTS, PRK 7

Jednolite Studia Magisterskie

 DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

Prawo: jednolite studia magisterskie, 300 ECTS, PRK 7

Międzynarodowe rynki finansowe licencjat 2019

Międzynarodowe rynki finansowe licencjat 2019

Międzynarodowe rynki finansowe

Rynki finansowe to miejsca, gdzie zawiera się  transakcje kupna oraz sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego na różne terminy w oparciu o różne instrumenty finansowe. To właśnie  one stały się głównym źródłem pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa międzynarodowe.

 • Wyzwaniami tego działu są przede wszystkim zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach globalnych, zarządzanie ryzykiem finansowym, politycznym oraz operacyjnym, a także pozyskiwanie informacji o charakterze globalnym oraz dokonywanie selekcji ofert emisji akcji z międzynarodowych rynków.
 • Ważne jest również respektowanie wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi rynkami.
 • Ten obszar rozwija się bardzo prężnie, z tego względu istnieje możliwość znalezienia inspirującej pracy. Makler giełdowy, inwestor analityczny, doradca finansowy to tylko niektóre miejsca pracy, które może objąć absolwent tej specjalności

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

[showmodule id=”209745″]

[showmodule id=”207836″]