Administracja publiczna licencjat 2019

Administracja publiczna licencjat 2019

Administracja

Zarządzanie sprawami własnymi lub cudzymi za pomocą urzędu, która jest regulowana przez ogólne normy prawne.

 • Ten kierunek spodobać powinien się tym osobom, które  interesują się prawem, polityką, a także gospodarką.
 • Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu prawa oraz  nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.
 • Podstawową dziedziną prawa, w zakresie, której odbywa się kształcenie jest prawo publiczne, a zatem absolwent powinien wykazywać się znajomością konstytucyjnych podstaw ustroju Polski, zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz administracji samorządowej jak i sfery działania innych podmiotów prawa regulowanej prawem publicznym.
 • Absolwent zdobędzie umiejętności myślenia analitycznego oraz operacyjnego, które pomoże zarządzać instytucjami rządowymi i samorządowymi.  
 • Jest to kierunek, który daję szeroką wiedzę, a także wszechstronne umiejętności, które pozwolą na pracę w urzędach, firmach oraz korporacjach.

Administracja publiczna

 • Absolwent tej specjalizacji będzie przygotowany do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji publicznej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich.
 • Będzie znał i rozumiał problemy współczesnej, nowoczesnej administracji.
 • Dodatkowo będzie  umiał rozwiązywać problemy występujące na powierzanych mu stanowiskach pracy.
 • Zdobędzie wiedzę oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu różnych praw materialnych. Dodatkowo poznaje różne procedury, m.in. administracyjną, sądowo -administracyjną i egzekucyjną.

 

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

[showmodule id=”209381″]

[showmodule id=”207836″]

Administracja samorządowo skarbowa

Administracja samorządowo skarbowa

Administracja

Zarządzanie sprawami własnymi lub cudzymi za pomocą urzędu, która jest regulowana przez ogólne normy prawne.

 • Ten kierunek spodobać powinien się tym osobom, które  interesują się prawem, polityką, a także gospodarką.
 • Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu prawa oraz  nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.
 • Podstawową dziedziną prawa, w zakresie, której odbywa się kształcenie jest prawo publiczne, a zatem absolwent powinien wykazywać się znajomością konstytucyjnych podstaw ustroju Polski, zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz administracji samorządowej jak i sfery działania innych podmiotów prawa regulowanej prawem publicznym.
 • Absolwent zdobędzie umiejętności myślenia analitycznego oraz operacyjnego, które pomoże zarządzać instytucjami rządowymi i samorządowymi.  
 • Jest to kierunek, który daję szeroką wiedzę, a także wszechstronne umiejętności, które pozwolą na pracę w urzędach, firmach oraz korporacjach.

Administracja samorządowo-skarbowa

 • Absolwent tej specjalizacji  jest wszechstronnie przygotowany do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej administracji.
 • Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, szczególnie z zakresu prawa, ekonomii, socjologii.
 • Dodatkowo posiada wiedzę, która pozwoli mu być zaliczonym w poczet kadry urzędniczej szczególnie pożądanej w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, samorządowych jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych, izbach administracji skarbowej.
 • Absolwent tej specjalności swoją wiedzę będzie mógł wykorzystać także jako urzędnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych czy jako pracownik jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 • Absolwent będzie potrafił wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w sektorze niepublicznym w podmiotach takich jak biura rachunkowe, także w komórkach finansowych przedsiębiorców.
 • Absolwent również będzie miał wiedzę i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

[showmodule id=”209381″]

[showmodule id=”207836″]

Administracja publiczna

Administracja publiczna 

 • Absolwent tej specjalizacji będzie przygotowany do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji publicznej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich.   
 • Będzie znał i rozumiał problemy współczesnej, nowoczesnej administracji. 
 •  Dodatkowo będzie  umiał rozwiązywać problemy występujące na powierzanych mu stanowiskach pracy.  
 • Zdobędzie wiedze oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu różnych praw materialnych. Dodatkowo poznaje różne procedury, m.in. administracyjną, sądowo -administracyjną i egzekucyjną. 

Z nami osiągniesz życiowy sukces!

Administracja 

Zarządzanie sprawami własnymi lub cudzymi za pomocą urzędu, która jest regulowana przez ogólne normy prawne.  

 • Ten kierunek spodobać powinien się tym  osobom, które  interesują się prawem, polityką, a także gospodarką.  
 • Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu  prawa oraz  nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. 
 •  Podstawową dziedziną prawa, w zakresie, której odbywa się kształcenie jest prawo publiczne, a zatem absolwent powinien wykazywać się znajomością konstytucyjnych podstaw ustroju Polski, zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz administracji samorządowej jak i sfery działania innych podmiotów prawa regulowanej prawem publicznym.  
 • Absolwent zdobędzie umiejętności myślenia analitycznego oraz operacyjnego, które pomoże zarządzać instytucjami  rządowymi i samorządowymi.   
 • Jest to kierunek, który daję szeroką wiedzę, a także wszechstronne umiejętności, które pozwolą na pracę w urzędach, firmach oraz korporacjach. 

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent Administracji znajdzie zatrudnienie:​

 • w organach administracji publicznej (urzędach miast, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, starostwach powiatowych),
 • w administracji wymiaru sprawiedliwości (sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych),
 • w służbach celnych,
 • w biurach nieruchomości,
 • w partiach politycznych,
 • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych firmach.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

[showmodule id=”209381″]

[showmodule id=”207836″]