Programy

Studia Licencjackie

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

 

Ekonomia: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

 

Administracja: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

 

Politotologia: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

 

Prawo w biznesie: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH

 

Filozofia: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

 

Filologia: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

Studia Licencjat Pielęgniarstwa

DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

 

 

Pielęgniarstwo: licencjat pielęgniarstwa, 180 ECTS, PRK 6

 

Pielęgniarstwo pomostowe: licencjat pielęgniarstwa,  PRK 6

Studia Inżynierskie

DZIEDZINA NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 

Informatyka *: inżynier informatyk, 214 ECTS, PRK 6

Studia Magisterskie

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

 

Ekonomia: magister, 120 ECTS, PRK 7

 

Praca socjalna: magister, 120 ECTS, PRK 7

DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH

 

 Filologia: magister, 120 ECTS, PRK 7

 

Studia  Magister Pielęgniarstwa

DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 

Pielęgniarstwo, 120 ECTS, PRK 7

Jednolite Studia Magisterskie

 DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

Prawo: jednolite studia magisterskie, 300 ECTS, PRK 7

Międzynarodowe rynki finansowe licencjat 2019

Międzynarodowe rynki finansowe licencjat 2019

Międzynarodowe rynki finansowe

Rynki finansowe to miejsca, gdzie zawiera się  transakcje kupna oraz sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego na różne terminy w oparciu o różne instrumenty finansowe. To właśnie  one stały się głównym źródłem pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa międzynarodowe.

  • Wyzwaniami tego działu są przede wszystkim zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach globalnych, zarządzanie ryzykiem finansowym, politycznym oraz operacyjnym, a także pozyskiwanie informacji o charakterze globalnym oraz dokonywanie selekcji ofert emisji akcji z międzynarodowych rynków.
  • Ważne jest również respektowanie wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi rynkami.
  • Ten obszar rozwija się bardzo prężnie, z tego względu istnieje możliwość znalezienia inspirującej pracy. Makler giełdowy, inwestor analityczny, doradca finansowy to tylko niektóre miejsca pracy, które może objąć absolwent tej specjalności

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

Opłaty

Opłata rekrutacyjna - 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni:

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna: jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów, jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW
2.Stypendium socjalne (1000 zł/m-c)
3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)
4 Stypendium naukowe
5. Stypendium sportowe
6. Zapomoga
7. Stypendium studiów w ramach Erasmus+ (+/- 500 EUR/m-c)
9. Dla studentów z Kartą Polaka

https://ap.edu.pl/studenci/stypendia/

✔ Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

✔ świadectwo ukończenia szkoły średniej,

✔ świadectwo dojrzałości

✔ 4 zdjęcia

✔ Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

✔ Kwestionariusz osobowy ( po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Akt ślubowania (po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Decyzja o przyjęciu ( po rejestracji elektronicznej  wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Ksero dowodu osobistego lub paszportu

✔ teczka biała A4

Podatki i finanse publiczne licencjat 2019

Podatki i finanse publiczne licencjat 2019

Podatki i finanse publiczne

Finanse publiczne odnoszą się do zasobów pieniężnych państwa. Są to procesy gromadzenia, jak i również podziału środków publicznych, które znajdują się w dyspozycji władz publicznych, a także budżetu państwa oraz fundusze, które zostały zgromadzone, a także te, które zostały rozdysponowane przez państwo poza budżetem.

  • Dzięki tej specjalności student ma możliwość nabyć umiejętność projektowania oraz ocenę rozwiązań podatkowych.
  • Dodatkowo ten kierunek cechuje się dużą ilością oraz różnorodnością miejsc pracy.  Do najbardziej popularnych zawodów można zaliczyć doradcę klienta, strateg, analityka bankowości detalicznej, księgowy, doradcę podatkowego, analityka inwestycyjnego.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

Opłaty

Opłata rekrutacyjna - 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni:

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna: jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów, jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW
2.Stypendium socjalne (1000 zł/m-c)
3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)
4 Stypendium naukowe
5. Stypendium sportowe
6. Zapomoga
7. Stypendium studiów w ramach Erasmus+ (+/- 500 EUR/m-c)
9. Dla studentów z Kartą Polaka

https://ap.edu.pl/studenci/stypendia/

✔ Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

✔ świadectwo ukończenia szkoły średniej,

✔ świadectwo dojrzałości

✔ 4 zdjęcia

✔ Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

✔ Kwestionariusz osobowy ( po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Akt ślubowania (po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Decyzja o przyjęciu ( po rejestracji elektronicznej  wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Ksero dowodu osobistego lub paszportu

✔ teczka biała A4