Prawo w Biznesie – Sektor prywatny

Prawo w Biznesie – Sektor prywatny

Prawo w biznesie – Sektor prywatny

Prawo w biznesie to niezwykle praktyczny kierunek studiów, łączący wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi.

 • Kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. .
 • Ten program pozwoli na wykształcenie specjalistów, którzy będą mogli zapełnić współczesny rynek, który łączy świat biznesu ze światem gospodarki.
 • Studenci poznają podstawy prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Swoja wiedzę wzbogacają o zakres prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw.
 • Dodatkowe umiejętności jakie zdobędzie absolwent to między innymi zawieranie umów gospodarczych, współpraca biznesowa, a także zarządzanie w zakresie biznesu.
 • Atutem studiów prawo w biznesie są zajęcia z zarządzania konfliktem, prowadzenia negocjacji i kształtowania kompetencji menedżerskich, a także kurs biznesowego języka angielskiego, co wzbogaca wiedzę przyszłego absolwenta na wielu znaczących płaszczyznach.

 

Sektor prywatny

 • Absolwent, który wybrał specjalność sektor prywatny potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, przy czym wykazuje się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.
 • Ważne jest, że absolwent posiada również wszechstronną wiedzę, a także umiejętności do otworzenia własnej firmy oraz zajęcia się jej finansami i księgowością.
 • Zdobyta wiedza idealnie nadaje się do objęcia stanowisk kierowniczych.

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

[showmodule id=”209541″]

[showmodule id=”209703″]

Prawo w biznesie – Sektor publiczny

Prawo w biznesie – Sektor publiczny

Prawo w biznesie – Sektor publiczny

Prawo w biznesie to niezwykle praktyczny kierunek studiów, łączący wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi.

 • Kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. .
 • Ten program pozwoli na wykształcenie specjalistów, którzy będą mogli zapełnić współczesny rynek, który łączy świat biznesu ze światem gospodarki.
 • Studenci poznają podstawy prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Swoja wiedzę wzbogacają o zakres prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw.
 • Dodatkowe umiejętności jakie zdobędzie absolwent to między innymi zawieranie umów gospodarczych, współpraca biznesowa, a także zarządzanie w zakresie biznesu.
 • Atutem studiów prawo w biznesie są zajęcia z zarządzania konfliktem, prowadzenia negocjacji i kształtowania kompetencji menedżerskich, a także kurs biznesowego języka angielskiego, co wzbogaca wiedzę przyszłego absolwenta na wielu znaczących płaszczyznach.

Sektor publiczny

 • Absolwent, który wybrał specjalność sektor publiczny może podjąć pracę w instytucjach administracji centralnej oraz samorządowej, m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli, w regionalnych izbach obrachunkowych, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach i w izbach skarbowych, a także organach celnych.
 • Może także pracować w firmach świadczących usługi publiczne, realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego oraz zajmować się wdrażaniem budżetu zadaniowego oraz kontrolą zarządczą.

 

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

[showmodule id=”209541″]

[showmodule id=”209703″]