COACHING I PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 120 punktów ECTS  – TAK; 4 semestry – TAK; niestacjonarne – TAK; Online do 100% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK;  Zajęcia w innych językach – NIE; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: nauki socjologiczne. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy coaching-u i psychologii społecznej przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Coaching i psychologia społeczna krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych z coachingiem i psychologią społeczną. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Coaching i psychologia społeczna to przede wszystkim nauka oparta na kompetencjach komunikacji oraz wiedzy socjologii, psychologii na poziomie jednostki, zespołu i organizacji. Coaching i psychologia społeczna to aktywne i efektywne relacje. Bazujemy na kursach z kompetencji trenerskich i mentoringowych w biznesie, psychologii przywództwa i zarządzania zespołem, psychologii emocji i motywacji, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w działach HR, zarządach firm, coachingu, mentoringu, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę.  

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą z zakresu coaching-u i psychologii społecznej, musisz zdobyć wiedzę skutecznej komunikacji transformującej oraz przywództwa i zarządzania zespołami, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój organizacji i społeczeństwa. Poznasz potrzeby psychologiczne jednostki oraz społeczeństwa. Poznasz coaching i psychologię społeczną, a także nauczysz się kompetencji komunikacyjnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w zakresie socjologii, psychologii, organizacji na poziomie jednostki, zespołu i organizacji. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: firmy szkoleniowo-consultingowe, własna działalność (coach, trener, mentor, konsultant).

TWÓJ PROGRAM

Twój program interdyscyplinarny łączy dziedziny socjologii, psychologii, ekonomii, pedagogiki, oraz oferuje Tobie wykorzystanie tych dyscyplin w postępowaniu diagnostycznym i działaniach dotyczących umiejętności interpersonalnych. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Coaching i psychologia społeczna jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów społeczno-psychologicznych oraz ich obszarów zastosowania: psychologia społeczna, coaching, mentoring, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  drugiego stopnia z dyplomem magisterskim  będziesz  mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe.

 

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.