EDUKACJA FILOZOFICZNO-ETYCZNA

 

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: filozofia. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Program ten jest adresowany przede wszystkim dla studentów, którzy chcieliby rozwijać się przez podjęcie studiów na drugim kierunku. Pracownicy edukacji filozoficzno-etycznej przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Edukacja filozoficzno-etyczna krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach nauczyciela filozofii i etyki. Kieruje nim chęć działania kreatywnego poprzez poznanie narzędzi filozoficznych. Jest w stanie wesprzeć inicjatywy przez kreatywne myślenie, skuteczną argumentację, odporność na manipulację, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Edukacja filozoficzno-etyczna to przede wszystkim nauka oparta na dyscyplinach filozoficznych, które mierzą się z podstawowymi problemami poznania i uczenia się używać narzędzi filozoficznych.

Stosowanie filozoficznych dociekań pozwala łączyć wierność tradycji z wrażliwością na współczesne problemy, zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianej dziedziny życia społecznego oraz potwierdza nabyte umiejętności, jak dobrze żyć. Bazujemy na kursach z estetyki, etyki, historii filozofii, logiki, filozofii nauki, filozofii polityki, filozofii przyrody, filozofii religii, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące na uczelniach, w wydawnictwach czasopism, w szkołach, instytucjach kulturalnych, politycznych, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą edukacji filozoficzno-etycznej, musisz kierować się chęcią poszukiwania mądrości, a mądrość to umiejętność bycia szczęśliwym, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój społeczeństwa. Poznasz podstawy filozofii współczesnej i różnych dziedzin nauk filozoficznych, jak przyrodnicze, społeczne, humanistyczne w kontekście kulturowego i politycznego społeczeństwa zdobywając przy tym umiejętności praktycznego  stosowania  współczesnej filozofii analitycznej  oraz  dialogu międzykulturowego. Poznasz podstawy fundamentów myśli filozoficznej w różnych epokach, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: nauczanie w szkołach podstawowych, średnich, praca w wydawnictwach, instytucjach kultury, przedsiębiorstwa. Zajmują funkcje jako nauczyciel filozofii, etyki, redaktor czasopism.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie krytycznego myślenia, skutecznej argumentacji, głębszego poznania samego siebie, nauki używania narzędzi filozoficznych oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu filozofii praktycznej pomocnej w rozwiazywaniu konfliktów i dylematów moralnych, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Edukacja filozoficzno-etyczna jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów filozoficznych oraz ich obszarów zastosowania: estetyka, etyka, logika, historia filozofii, antropologia, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.