Sp 100 Ekspertyza Dokumentow

OPIS KIERUNKU

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z dziedziną badań autentyczności współczesnej dokumentacji prawnej i finansowo-księgowej, typowej dla towarzystw ubezpieczeniowych, banków itp.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjat lub magister), zainteresowanych metodami i technikami analiz pismoznawczo-graficznych i leksykalnych, pozwalających określić indywidualne cechy pisma oraz innych warstw dokumentów, m.in. oświadczeń pisanych ręcznie (np. testamentów) lub maszynowo (banknotów, papierów wartościowych, dyspozycji bankowych itd.).

KWALIFIKACJE ABOSLWENTÓW

Program zajęć obejmuje 3 bloki przedmiotów specjalistycznych, realizowanych z zakresu: prawa i kryminalistyki, metod badań pisma ręcznego oraz cech zewnętrznych i wewnętrznych dokumentu i elementu legalizujących jego treść prawną, a także z psychologii z elementami neurofizjologii, elementów chemii. Ukończenie studiów daje absolwentowi możliwość podjęcia pracy w charakterze eksperta – biegłego, bardzo poszukiwanego na różnych etapach bieżącej pracy banków, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów skarbowych, izb i innych instytucji kontroli skarbowej, a także organów sądownictwa.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Podanie do Rektora
  2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
  4. Akt ślubowania
  5. Informacje podstawowe
  6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
  7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
  8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
  9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

6 + 1 =

Skip to content