Studia w ramach programu Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne przygotowują w zakresie teorii i praktyki międzynarodowych stosunków gospodarczych z uwzględnianiem problematyki międzynarodowego prawa publicznego. Dostarczają wiedzy o uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego.

Absolwenci programu Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne są przygotowani do pracy w:

  • instytucjach krajowych i międzynarodowych związanych z pogłębianiem procesów integracyjnych
    • podmiotach gospodarczych które aktywnie uczestniczą na jednolitym rynku europejskim,
    • firmach z udziałem kapitału zagranicznego,
    • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Efekty kształcenia