ERASMUS +

Czym jest Erasmus+?

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.

W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności. Program ten również:
· wspiera Europejski filar praw socjalnych
· służy wdrożeniu strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027
· pozwala rozwijać europejski wymiar sportu.

Budżet programu Erasmus+ na lata 2021-2027 wynosi 26,2 miliarda euro (ponadto 2,2 mld euro z unijnego instrumentu współpracy zewnętrznej), a więc niemal dwa razy więcej niż program na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+ znaleźć można w przewodniku po programie Erasmus+.

Skip to content