Europejska Szkoła Dyplomacji

Europejska Szkoła Dyplomacji

Istniejąca już od 2002 r. Europejska Szkoła Dyplomacji przygotowuje specjalistów z zakresu dyplomacji gospodarczej, dyplomacji politycznej i negocjacji. Oprócz klasycznych przedmiotów akademickich, studenci ESD mają gościnne wykłady z przedstawicielami placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych, instytucji i służb związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Ponadto studenci mają możliwość odbywania praktyk i staży w ww. placówkach.

EM/16/01/16 Dyplomacja w biznesie (magister)

EM/14/03/15 Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne (magister)