FL/I/200/90 Nauczyciel języka angielskiego/niemieckiego

STUDIA: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS,   6 semestrów.

CZEGO CIĘ NAUCZYMY:

 • Płynnego posługiwania się językami, których będziesz nauczał
 • Podstaw pedagogicznych
 • Metodyki pracy nauczyciela
 • Praktycznych kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela języka

GDZIE ZDOBĘDZIESZ PRACĘ:

 • Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne
 • Prywatne szkoły językowe
 • Korepetycje indywidualne
 • Zajęcia przygotowawcze
 • Świetlice

STACJONARNE: 

 • Zajęcia 4 dni w tygodniu.
 • 1120 godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy   studiów  na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
 • 450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualna Organizacja Studiów.
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTYFIKATY:

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy. 

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

97% procent naszych absolwentów znajduje zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy od ukończenia studiów.

FL/I/200/90 Nauczyciel języka angielskiego/niemieckiego

STUDIA: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS,   6 semestrów.

CZEGO CIĘ NAUCZYMY:

 • Płynnego posługiwania się językami, których będziesz nauczał
 • Podstaw pedagogicznych
 • Metodyki pracy nauczyciela
 • Praktycznych kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela języka

GDZIE ZDOBĘDZIESZ PRACĘ:

 • Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne
 • Prywatne szkoły językowe
 • Korepetycje indywidualne
 • Zajęcia przygotowawcze
 • Świetlice

NIESTACJONARNE: 

 • Zajęcia 4 dni w tygodniu
 • 1120 godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy   studiów  na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
 • 450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualna Organizacja Studiów.
 • Studia wspomagane są platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTYFIKATY:

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy. 

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

97% procent naszych absolwentów znajduje zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy od ukończenia studiów.

FL/I/200/90 Nauczyciel języka angielskiego/niemieckiego

STUDIA: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS,   6 semestrów.

CZEGO CIĘ NAUCZYMY:

 • Płynnego posługiwania się językami, których będziesz nauczał
 • Podstaw pedagogicznych
 • Metodyki pracy nauczyciela
 • Praktycznych kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela języka

GDZIE ZDOBĘDZIESZ PRACĘ:

 • Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne
 • Prywatne szkoły językowe
 • Korepetycje indywidualne
 • Zajęcia przygotowawcze
 • Świetlice

ONLINE: 

Istnieje możliwość zaliczenia niektórych przedmiotów na podstawie  udokumentowanego doświadczenia zawodowego lub staży

 • Korzystanie z platformy ON-LINE.
 • Zaliczanie przedmiotów przez  prace pisemne i  projekty według programu studiów.
 • Konsultacje z wykładowcami przez Skype.
 • Korzystanie z wykładów przez video-konferencje.
 • Korzystanie z Wirtualnej Biblioteki Akademii Polonijnej.
 • Korzystanie Biblioteki Akademii Polonijnej.
 • Konsultacje i możliwość uczestniczenia podczas zajęć studiów niestacjonarnych  10 zjazdów w ciągu roku w piątek i sobotę.
 • Zaliczenia egzaminacyjne : pisemne i przez Skype, egzaminy ustne  w Uczelni.
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTYFIKATY:

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy. 

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

97% procent naszych absolwentów znajduje zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy od ukończenia studiów.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

 • 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068
 • Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia stacjonarne
10 rat po 300 PLN
2 raty po 1 500 PLN
1 rata 3 000 PLN
studia niestacjonarne
10 rat po 350 PLN
2 raty po 1 750 PLN
1 rata 3 500 PLN
studia online
10 rat po 450 PLN
2 raty po 2 250 PLN
1 rata 4 500 PLN

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (1000 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 500 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

https://ap.edu.pl/studenci/stypendia/

 

 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo dojrzałości
 • 4 zdjęcia
 • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • teczka biała A4
Skip to content