Profil praktyczny: 120 punktów ECTS  – TAK; 4 semestry – TAK; niestacjonarne – TAK; Online do 100% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca magisterska-TAK;    Zajęcia w innych językach – NIE; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK Certyfikaty językowe – TAK (j. ang. – B2 + drugi język do wyboru: FR, ES, DE, RU, IT); ; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: nauki o zdrowiu. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Informatycy – ekonomiści przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują, i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Informatyka w biznesie krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zarządzaniu firmami i organizacjami. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Informatyka w biznesie to przede wszystkim nauka oparta na prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Bazujemy na analizie i syntezie problemów biznesowych, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT), aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w cenionych firmach IT, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę z informatyki, zarządzania, rachunkowości, finansów, ekonomii.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym informatykiem – ekonomistą lub menadżerem, musisz rozwijać problemy biznesowe za pomocą narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne, umieć projektować, programować i wdrażać aplikacje biznesowe w celu prowadzenia działalności gospodarczej, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz obszary z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, rachunkowości, prawa, statystyki, ekonometrii oraz zagadnień z zakresu informatyki w biznesie zdobywając przy tym umiejętności praktycznej obsługi narzędzi oraz analizy i optymalizacji technologii informatycznych. Poznasz programy konsultacyjne z partnerami biznesowymi, a także nauczysz się obsługi najnowszych narzędzi informatycznych, na których pracuje się w firmach z branży IT. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę ale również zbudujesz swoje własne aplikacje, systemy lub gry. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego portfolio, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: banki, administracja publiczna, instytucje międzynarodowe, firmy IT, audyt, obsługa studiów ekonomicznych, przemysł. Zajmują funkcje jako konsultant, analityk informacji, broker informacyjny, broker projektant.

 

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie realiów biznesowych i technologii oraz zdobycie nowej wiedzy koniecznej do pracy zawodowej, jak również solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu funkcjonowania informatyki przedsiębiorstw. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Informatyka w biznesie jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów gospodarki elektronicznej oraz ich obszarów zastosowania: E-biznes, aplikacje internetowe w biznesie, przedsiębiorstwa sieciowe i wirtualne w nowoczesnej komunikacji z partnerami biznesowymi, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  drugiego stopnia z dyplomem magisterskim  będziesz  mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe.

Skip to content