E-commerce to obszar działalności przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu, gdyż stanowi potencjalne źródło generowania przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych, jak i dla tych, które traktują handel elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów. Celem studiów jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej. Studenci nabędą także wiedzę dotyczącą warunków, sposobów i zasad prowadzenia działalności biznesowej na rynkach krajowych i międzynarodowych.