Inspektor Ochrony Danych Osobowych – nowość w semestrze 2018/2019

Cel i program studiów

W procesie kształcenia z dziedziny prawa, informatyki, zarządzania w oparciu o PN 27000 słuchacze uzyskają WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI w praktycznym działaniu IODO i podstawy do prowadzenia analizy i oceny bezpieczeństwa danych w organizacji w oparciu o :

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”),
 • Konstytucję RP,
 • Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. 2018 r poz.1000,
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • Polskie Normy ISO 27001; 27000;27002;27005,
 • Specjalistyczną literatura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

 

Kwalifikacje absolwentów

Ukończenie studiów pozwoli na zapoznanie się z wiedzą umożliwiającą wykonywanie zadań audytora w oparciu o praktyczną wiedzę i umiejętności zastosowania PN w praktyce, oraz w wypełnianiu ustawowych zadań Inspektora ODO, a także udzielanie porad oraz  konsultacji stronom trzecim.

Program studiów
KOSZT

Koszt studiów:4600 zł

Opłata rekrutacyjna – 100 złotych

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,

jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Wymagane dokumenty
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

1 + 11 =

Skip to content