Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: językoznawstwo. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy języka w biznesie przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Język w biznesie krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych ze stosowaniem umiejętności samodzielnego planowania i realizowania działalności gospodarczej w zakresie usług biznesowych. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Język w biznesie to przede wszystkim nauka oparta na zaawansowanych technologiach informatycznych do wykonywania zawodu, słownictwie związanym z zarządzaniem strategicznym i polityką społeczną. Stosowanie języka biznesu do prowadzenia działalności gospodarczej potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, marketingu usług, samodzielnego planowania i realizowania usług biznesowych w gospodarczo-prawnych stosunkach międzynarodowych w przedsiębiorstwach. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w szkołach, handlu zagranicznym, biurach podróży, przedsiębiorstwach  turystycznych, usługach marketingowych.

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą języka biznesu, musisz kierować się dobrą znajomością języka angielskiego biznesu i nowymi technologiami informacyjnymi. Poznasz odpowiednie narzędzia niezbędne do kreowania innowacyjnych usług biznesowych w języku angielskim. Poznasz organizacje i funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: wydawnictwa, redakcje czasopism, środki masowego przekazu, sektor usług, sektor produkcji, turystyka.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie  kompetencji ustnych, pisemnych, leksykalnych, gramatycznych, tekstowo-komunikacyjnych języka biznesu oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu  języka angielskiego w ekonomii i zarządzaniu oraz drugiego języka obcego na poziomie B2, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Język biznesu jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów oraz ich obszarów zastosowania: komunikacja międzykulturowa, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Skip to content