KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII

Koło skupia studentów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę z zakresu biotechnologii,
biochemii i biologii molekularnej w sposób wykraczający poza obowiązujący program
studiów. Członkami Koła są studenci wszystkich roczników. Już od 1 roku mogą
prowadzić interesujące ich badania, uczestnicząc w pracach prowadzonych przez
pracowników Instytutu lub realizując pod ich opieką własne projekty. Wyniki wspólnych
prac stanowią często materiał do wystąpień konferencyjnych i publikacji.

Zarząd
Dokumenty
Kontakt

Biuro

ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa

tel. +48 (0)34 36 84 200

Skip to content