Międzynarodowe rynki finansowe

Rynki finansowe to miejsca, gdzie zawiera się  transakcje kupna oraz sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego na różne terminy w oparciu o różne instrumenty finansowe. To właśnie  one stały się głównym źródłem pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa międzynarodowe.

  • Wyzwaniami tego działu są przede wszystkim zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach globalnych, zarządzanie ryzykiem finansowym, politycznym oraz operacyjnym, a także pozyskiwanie informacji o charakterze globalnym oraz dokonywanie selekcji ofert emisji akcji z międzynarodowych rynków.
  • Ważne jest również respektowanie wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi rynkami.
  • Ten obszar rozwija się bardzo prężnie, z tego względu istnieje możliwość znalezienia inspirującej pracy. Makler giełdowy, inwestor analityczny, doradca finansowy to tylko niektóre miejsca pracy, które może objąć absolwent tej specjalności

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

[showmodule id=”209745″]

[showmodule id=”207836″]