MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZO-PRAWNE

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 120 punktów ECTS  – TAK; 4 semestry – TAK; niestacjonarne – TAK; Online do 100% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca magisterska-TAK;    Zajęcia w innych językach – NIE; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK Certyfikaty językowe – TAK (j. ang. – B2 + drugi język do wyboru: FR, ES, DE, RU, IT); ; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: nauki o zdrowiu. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy międzynarodowych stosunków gospodarczo-prawnych przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych z instytucjami i przedsiębiorstwami międzynarodowymi w wymiarze politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne to przede wszystkim nauka oparta na interdyscyplinarnym programie studiów łączących ekonomię, finanse, zarządzanie, prawo. Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne to przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach finansowych działających w kraju i zagranicą. Przygotowanie do pracy w biznesie międzynarodowym to praktyczne podejście do międzynarodowych stosunków gospodarczo-prawnych. Bazujemy na kursach z bankowości,  międzynarodowych finansów, psychologii w biznesie, E-biznesu, współczesnych stosunków międzynarodowych, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w bankowości, handlu zagranicznym, finansach międzynarodowych, eksporcie, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczo-prawnych, musisz znać dobrze język angielski, korzystać z baz danych i światowych publikacji, i przygotować się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub w firmach związanych z handlem zagranicznym, eksportem lub importem, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz podstawy pracy w biznesie międzynarodowym, zdobywając przy tym umiejętności praktycznego podejścia mającego charakter międzynarodowy. Poznasz specjalistyczne programy komputerowe, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w biznesie międzynarodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty w międzynarodowym środowisku pracy.

 

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: handel zagraniczny, bankowość, controlling, spedycja, logistyka i transport międzynarodowy.

TWÓJ PROGRAM

Twój program interdyscyplinarny łączy dziedziny ekonomii, finansów, zarządzania, prawa oraz oferuje Tobie międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do międzynarodowego biznesu. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Międzynarodowe stosunki gospodarczo-prawne jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów w wymiarze międzynarodowym oraz ich obszarów zastosowania: przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje finansowe działające w kraju, jak i zagranicą, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  drugiego stopnia z dyplomem magisterskim  będziesz  mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe.

Skip to content