MP-07 NAUCZYCIEL – PEDAGOG: SPECJALNOŚCI ( DLA POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE)

Specjalnośćci

1)      Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

2)      Tyflopedagogika

3)      Surdopedagogika

4)      Pedagogika lecznicza

5)      Resocjalizacja i socjoterapia

Program studiów
Sygnatura przedmiotu  Komponenty Modułu 5 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam
PM 5.1. Przygotowanie psychologicznopedagogiczneSpecjalne 10 30 30 E 10
PM 5.1.1. Spec.: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną   20 50    
PM 5.1.2. Spec.: Tyflopedagogika   20 50    
PM 5.1.3. Spec.: Surdopedagogika   20 50    
PM 5.1.4 Spec.: Pedagogika lecznicza   20 50    
PM 5.1.5. Spec.: Resocjalizacja i socjoterapia   20 50    
PM 5.2 Dydaktyka specjalna 10 20   E 10
PM.5.2.1. Spec.: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną   10 50    
PM 5.2.2. Spec.: Tyflopedagogika   10    50    
PM 5.2.3. Spec.: Surdopedagogika   10 50    
PM 5.2.4. Spec.: Pedagogika lecznicza   10 50    
PM 5.2.5 Spec.: Resocjalizacja i socjoterapia   10 50    
PM 5.3 Praktyka   5 120 Z 5

 

Rodzaj dyplomu
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
KOSZT

Koszt Studiów Podyplomowych: 2000 zł. dla jednej specjalności.

Opłata rekrytacyjna (niezwracalna): 100 zł.

Procedura promocji absolwenta:  150 zł.

Czas trwania
3 semestry lub IPK (Indywidualny Program Kształcenia).

Masz pytanie w sprawie programu? Napisz do nas!

8 + 3 =

Skip to content