Nauczyciel języka angielskiego/ niemieckiego

Nauczyciel to zawód, który posiada bardzo liczną  oraz szeroką grupę zawodową.

 • Zalicza się do niej zarówno nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych, nauczycieli poszczególnych szczebli edukacyjnych oraz nauczycieli akademickich.
 • Oprócz standardowych przedmiotów, zapewniających pełne przygotowanie językowe, są także te specjalizujące , przygotowujące konkretnie do roli nauczyciela.
 • Psychologia rozwojowa – pozwala  lepiej zrozumieć uczniów i łatwiej „do nich dotrzeć”.
 • Psychologia edukacyjna – pozwala zrozumieć mechanizmy poznawcze, funkcjonowanie pamięci, sposoby utrzymania koncentracji i uwagi.
 • Dydaktyka – pomaga odpowiedzieć na pytanie: jak uczyć, by nauczyć?
 • Emisja głosu – pomoże przyszłemu nauczycielowi odpowiednio posługiwać się głosem, by był donośny,  mowa wyraźna. Dodatkowo absolwent będzie potrafił zadbać o swój głos. Będzie wiedział  jak nie forsować strun głosowy, by głos służył przez długie lata.

 

Nauczyciel możesz pracować oczywiście w:

 • szkole publicznej
 • szkole niepublicznej na prawach szkoły publicznej.
 • przedszkolu
 • klubie malucha
 • szkołach językowych
 • firmach organizujących warsztaty i obozy językowe

Nauczyciele mogą również założyć własną działalność jako korepetytorzy.

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

Opłaty

Opłata rekrutacyjna - 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni:

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna: jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów, jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW
2.Stypendium socjalne (1000 zł/m-c)
3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)
4 Stypendium naukowe
5. Stypendium sportowe
6. Zapomoga
7. Stypendium studiów w ramach Erasmus+ (+/- 500 EUR/m-c)
9. Dla studentów z Kartą Polaka

https://ap.edu.pl/studenci/stypendia/

✔ Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

✔ świadectwo ukończenia szkoły średniej,

✔ świadectwo dojrzałości

✔ 4 zdjęcia

✔ Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

✔ Kwestionariusz osobowy ( po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Akt ślubowania (po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Decyzja o przyjęciu ( po rejestracji elektronicznej  wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Ksero dowodu osobistego lub paszportu

✔ teczka biała A4