Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: językoznawstwo. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Nauczyciele przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Nauczyciel krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych ze stosowaniem języka biznesu, edytora tekstu, asystenta językowego w biurze, w urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach, instytucjach turystycznych, instytucjach kultury, wydawnictwach oraz placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Filologia to przede wszystkim nauka oparta na literaturze, językoznawstwie, historii, kulturze krajów oraz interdyscyplinarnym wykorzystaniu wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Stosowanie języka i jego znajomości w nauczaniu potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z sektora historii literatury, kultury i językoznawstwa, które przydadzą się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w szkołach podstawowych, zawodowych, technicznych, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę pracy w nauczaniu języka w szkołach podstawowych.

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym nauczycielem, musisz kierować się chęcią zrozumienia i zastosowania pedagogiki, psychologii, glottodydaktyki w kształceniu i wychowaniu uczniów, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój edukacji dzieci i młodzieży. Poznasz podstawy wiedzy w zakresie języka angielskiego jako obcego w ramach kompetencji ustnych, pisemnych, leksykalnych, gramatycznych, tekstowo-komunikacyjnych zdobywając przy tym umiejętności praktycznego  stosowania  oraz  analizy i optymalizacji procesów edukacyjnych. Poznasz podstawy języka, kultury, historii, literatury obszaru językowego, technologii informacyjnej, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: edukacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej, ruchu turystycznego. Zajmują funkcje w nauczaniu, kształceniu dzieci, młodzieży i dorosłych.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie  kompetencji ustnych, pisemnych, leksykalnych, gramatycznych, tekstowo-komunikacyjnych oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu  języka angielskiego jako obcego oraz drugiego języka obcego na poziomie B2, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Nauczyciel jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów oraz ich obszarów zastosowania: komunikacja interpersonalna i społeczna, ciągłe szkolenie zawodowe i osobiste, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Skip to content