Akademia Polonijna jest nieczynna w terminie od 29.03.2021 do 11.04.2021


Akademia Polonijna w Częstochowie informuje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego bieg terminów odpowiedzi na korespondencję nie rozpoczął się, a jeśli rozpoczął to uległ on zawieszeniu na ten okres.

Skip to content