EM 16/05/18 Nowe media i e – biznes

Nowe media z roku na rok zyskują coraz większą popularność i przewagę nad prasą, telewizją czy też radiem. Wszystko dlatego, że w istocie skupiają w sobie pozostałe. Drogą internetową załatwia się coraz więcej spraw, co związane jest z dużo większym komfortem oraz możliwością korzystania z niego w każdym miejscu i o każdej porze. W związku z tym wiele spraw biznesowych, jak np. transakcje finansowe, są prowadzone poprzez bankowe portale internetowe. Dlatego też coraz więcej placówek organizuje kierunek, który przygotowuje do umiejętności korzystania z nowego medium oraz biznesu elektronicznego.

Akademia Polonijna w Częstochowie, podążając z duchem czasu, stworzyła program studiów, który przygotowuje do tego rodzaju specjalizacji.

Otóż posiadamy wysoce wykwalifikowane grono pedagogiczne oraz najnowszej technologii sprzęt komputerowy. Zajęcia są organizowane głównie w formie warsztatów, pozwalając tym samym na nabycie wiedzy i doświadczenia, które potem wykorzystać możemy w praktyce.

Nasi studenci mają więc znakomitą bazę do rozwoju umiejętności i wiedzy z działalności biznesowej oraz medialnej. Organizowane są także spotkania ze specjalistami w dziedzinie e-marketingu, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie. Gwarantujemy również praktyczne nabycie umiejętności języka obcego na poziomie B2, który umożliwi nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi.

Zdobyta wiedza i doświadczenie bez wątpienia może okazać się nieoceniona w branżach związanych ściśle z biznesem internetowym: agencjach reklamowych i public relation, redakcjach internetowych, wszelkich instytucjach wykorzystujących witrynę internetową do promocji oraz prowadzenia działalności biznesowej itd.

STACJONARNE: 

 • Zajęcia 4 dni w tygodniu
 • 920 godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy   studiów  na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus +,
 • 450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • 3 – 6 miesięcy staże naukowy w ramach projektu do uczelni partnerskich: w Afryce, Azji, Australii, USA, Kanady, Ameryki Południowej
 • Indywidualny  Program  Kształcenia dla wybitnych studentów
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Zajęcia naukowo – innowacyjne w  Centrach Naukowo – Badawczych  Akademii oraz Śląski  klaster ECO-Energia
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

DODATKOWE CERTYFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– LCCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu .

 

 

EM 16/05/18 Nowe media i e – biznes

Nowe media z roku na rok zyskują coraz większą popularność i przewagę nad prasą, telewizją czy też radiem. Wszystko dlatego, że w istocie skupiają w sobie pozostałe. Drogą internetową załatwia się coraz więcej spraw, co związane jest z dużo większym komfortem oraz możliwością korzystania z niego w każdym miejscu i o każdej porze. W związku z tym wiele spraw biznesowych, jak np. transakcje finansowe, są prowadzone poprzez bankowe portale internetowe. Dlatego też coraz więcej placówek organizuje kierunek, który przygotowuje do umiejętności korzystania z nowego medium oraz biznesu elektronicznego.

Akademia Polonijna w Częstochowie, podążając z duchem czasu, stworzyła program studiów, który przygotowuje do tego rodzaju specjalizacji.

Otóż posiadamy wysoce wykwalifikowane grono pedagogiczne oraz najnowszej technologii sprzęt komputerowy. Zajęcia są organizowane głównie w formie warsztatów, pozwalając tym samym na nabycie wiedzy i doświadczenia, które potem wykorzystać możemy w praktyce.

Nasi studenci mają więc znakomitą bazę do rozwoju umiejętności i wiedzy z działalności biznesowej oraz medialnej. Organizowane są także spotkania ze specjalistami w dziedzinie e-marketingu, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie. Gwarantujemy również praktyczne nabycie umiejętności języka obcego na poziomie B2, który umożliwi nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi.

Zdobyta wiedza i doświadczenie bez wątpienia może okazać się nieoceniona w branżach związanych ściśle z biznesem internetowym: agencjach reklamowych i public relation, redakcjach internetowych, wszelkich instytucjach wykorzystujących witrynę internetową do promocji oraz prowadzenia działalności biznesowej itd.

Studia: stopień magisterski ,  180 ECTS.

 

NIESTACJONARNE: 

 • Zjazdy : 10 w ciągu semestru
 • Zajęcia : piątek, sobota
 • 450 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesiączna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Indywidualny Program  Kształcenia ,
 • Indywidualna Organizacja Studiów
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora i opiekuna roku,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

 

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

– ICCI, 

 – ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–  Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu.

EM 16/05/18 Nowe media i e – biznes

Nowe media z roku na rok zyskują coraz większą popularność i przewagę nad prasą, telewizją czy też radiem. Wszystko dlatego, że w istocie skupiają w sobie pozostałe. Drogą internetową załatwia się coraz więcej spraw, co związane jest z dużo większym komfortem oraz możliwością korzystania z niego w każdym miejscu i o każdej porze. W związku z tym wiele spraw biznesowych, jak np. transakcje finansowe, są prowadzone poprzez bankowe portale internetowe. Dlatego też coraz więcej placówek organizuje kierunek, który przygotowuje do umiejętności korzystania z nowego medium oraz biznesu elektronicznego.

Akademia Polonijna w Częstochowie, podążając z duchem czasu, stworzyła program studiów, który przygotowuje do tego rodzaju specjalizacji.

Otóż posiadamy wysoce wykwalifikowane grono pedagogiczne oraz najnowszej technologii sprzęt komputerowy. Zajęcia są organizowane głównie w formie warsztatów, pozwalając tym samym na nabycie wiedzy i doświadczenia, które potem wykorzystać możemy w praktyce.

Nasi studenci mają więc znakomitą bazę do rozwoju umiejętności i wiedzy z działalności biznesowej oraz medialnej. Organizowane są także spotkania ze specjalistami w dziedzinie e-marketingu, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie. Gwarantujemy również praktyczne nabycie umiejętności języka obcego na poziomie B2, który umożliwi nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi.

Zdobyta wiedza i doświadczenie bez wątpienia może okazać się nieoceniona w branżach związanych ściśle z biznesem internetowym: agencjach reklamowych i public relation, redakcjach internetowych, wszelkich instytucjach wykorzystujących witrynę internetową do promocji oraz prowadzenia działalności biznesowej itd.

On-Line

 ( na podstawie posiadanych udokumentowanych:  części studiów , pracy, staży, certyfikatów istnieje możliwość zaliczenia niektórych przedmiotów)

 • Korzystanie z platformy ON-LINE
 • Zaliczanie przedmiotów przez  prace pisemne i  projekty według programu studiów
 • Konsultacje z wykładowcami przez Skype,
 • Korzystanie z wykładów przez video-konferencje
 • Korzystanie z Wirtualnej Biblioteki Akademii Polonijnej
 • Korzystanie Biblioteki Akademii Polonijnej
 • Konsultacje i możliwość uczestniczenia podczas zajęć studiów niestacjonarnych  10 zjazdów w ciągu roku w piątek i sobotę.
 • Zaliczenia egzaminacyjne : pisemne i przez Skype, egzaminy ustne  w Uczelni
 • 450 godzin praktyka zawodowa , możliwa 3 miesięczna praktyka  w  przedsiębiorstwach  lub instytucjach  zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą kształcenia na odległość,  platformą językową.
 • Student korzysta z tutora,
 • Student korzysta ze stypendiów socjalny, naukowych, sportowych (+- 800zł przez 10 miesięcy)

 

DODATKOWE CERTIFIKATY  w ciągu studiów student  zdobywa:

–  ICCI, 

 –  ECDL,

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy.

 Akademia  Polonijna odnotowuje  sukces w kształceniu a 99% studentów kończy studia licencjackie  a 93% absolwentów studiów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu .

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN

Opłata rekrutacyjna dla absolwentów studiów I stopnia Akademii Polonijnej : 200 zł

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,

jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia stacjonarne

10 rat po             350 PLN

2 raty po             1 750 PLN

1 rata    3 500 PLN

studia niestacjonarne

10 rat po             400 PLN

2 raty po             2 000 PLN

1 rata    4000 PLN

studia online

10 rat po            500 PLN

2 raty po            2 500 PLN

1 rata    5000  PLN

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

 

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%)

stypendia

 

 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • Dyplom ukończenie studiów I stopnia
 • Fotografie 4 szt 35mm na 45 mm
 • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • teczka biała A4
Skip to content