Akademia Polonijna w Częstochowie, planuje otworzyć dwa nowe programy studiów od października 2019. Programy zostaną otwarte po uzyskaniu zgody MNiSW.

 

 

 Prawo – studia jednolite magisterskie

 

 

Informatyka – studia inżynierskie, 7 semestralne